ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία: 22-05-2019

null null

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα θέματα και τα κουίζ που απαριθμούνται στο παράρτημα του Grundfos Ecademy.

Το Grundfos Ecademy είναι η ιστοσελίδα e-learning για όσους εργάζονται με αντλίες και συναφείς υπηρεσίες. Βελτιώστε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προϊόντα αντλιών, τις εφαρμογές και τη θεωρία της αντλίας σε ένα διαδραστικό περιβάλλον σε διαδικτυακή συσκευή της επιλογής σας.

www.grundfosecademy.com


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα θέματα και τα κουίζ έχουν ολοκληρωθεί στο Ecademy.

User 'anonymous'