Βίντεο σέρβις

Βίντεο σέρβις

Δείτε τα βίντεο σέρβις online

Η Grundfos προσφέρει σημαντικές online υπηρεσίες, και μία από τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι βίντεο σέρβις, που παρουσιάζουν με εύκολο τρόπο τις οδηγίες για σέρβις. Τα βίντεο σέρβις παρουσιάζουν πώς να εγκαταστήσετε, να αποσυναρμολογήσετε και να κάνετε σέρβις στις αντλίες σας, να βρείτε έντυπα και ακόμα περισσότερα, με νέα χαρακτηριστικά να προστίθενται συνεχώς. Ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της Grundfos για ενημερώσεις.

Ονομάζουμε τις online υπηρεσίες μας WebCAPS, και μόλις βρείτε το WebCAPS στον ιστότοπο της Grundfos, απλώς επιλέγετε έναν τύπο προϊόντος και την επιθυμητή διαδικασία σέρβις και μετά παρακολουθείτε το βίντεο που ξεκινά αυτόματα.

Εκτός από τα βίντεο σέρβις, το WebCAPS σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες σέρβις, οι οποίες περιλαμβάνουν καταλόγους ανταλλακτικών και σχεδιαγράμματα για περισσότερα από 187.000 προϊόντα και βίντεο σέρβις. Για το σέρβις του προϊόντος Grundfos που διαθέτετε, μπορείτε να βρείτε περισσότερα από 4,000 διαφορετικά σετ σέρβις και όλες τις σχετικές οδηγίες σέρβις.

Βίντεο σέρβις στο YouTube

Βίντεο σέρβις στο YouTube

Το κανάλι Grundfos YouTube:
Εταιρικές πληροφορίες, Βίντεο σέρβις και προωθητικό υλικό.

Το κανάλι Grundfos YouTube