Κατάλογος σετ ανταλλακτικών

Ο Κατάλογος Σετ Ανταλλακτικών

Ο Κατάλογος Σετ Σέρβις της Grundfos προσφέρει μία μεγάλη γκάμα από σετ σέρβις τα οποία περιέχουν μία τυπική συλλογή από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά μαζί με οδηγίες συναρμολόγησης βήμα-βήμα.

Η Grundfos προσφέρει μία μεγάλη γκάμα από σετ σέρβις τα οποία περιέχουν μία τυπική συλλογή από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά μαζί με οδηγίες συναρμολόγησης βήμα-βήμα. Αυτά τα σετ σέρβις συνιστούν τον Κατάλογο Σετ Σέρβις της Grundfos, τον οποίο μπορείτε να βρείτε online στο WebCAPS.

Προσφέρουμε επίσης μια μεγάλη γκάμα από μεμονωμένα ανταλλακτικά, και το τοπικό Κέντρο Σέρβις της Grundfos μπορεί να σας βοηθήσει στην ταυτοποίηση των αναγκών σας και στην παραγγελία.

Online παραγγελία σετ σέρβις
Χρησιμοποιήστε το WebCAPS για να βρείτε το σετ σέρβις που καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Βρείτε τον Κατάλογο Σετ Σέρβις για το συγκεκριμένο προϊόν σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε Αναζήτηση Εντύπων

2. Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Κατηγορία εντύπου: Σέρβις
β) Γλώσσα εντύπου: Αγγλικά (Τα σετ σέρβις διατίθενται μόνο στα αγγλικά)
γ) Αριθμός προϊόντος: Ένας συγκεκριμένος αριθμός προϊόντος (προαιρετικό)
δ) Αναζήτηση: Λέξεις για αναζήτηση ελεύθερου κειμένου - για παράδειγμα, όνομα προϊόντος (προαιρετικό)

3. Κάντε κλικ στο 'Submit' (Υποβολή)

4. Κάντε κλικ στον τίτλο που σας ενδιαφέρει

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης αρχείου.

Το αρχείο PDF περιέχει τις σελίδες από τον Κατάλογο Σετ Σέρβις της Grundfos για το προϊόν που επιλέξατε. Στην πρώτη σελίδα παρατίθενται τα διαθέσιμα σετ. Στη συνέχεια υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα της αντλίας. Οι σελίδες μπορούν να εκτυπωθούν με το συνηθισμένο τρόπο.