Ανάλυση Αντικατάστασης

Ανάλυση αντικατάστασης

Ο Έλεγχος Αντλίας Grundfos συνιστά την ανάλυση αντικατάστασης που διαθέτουμε, και πρόκειται για ένα πλήρες διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο εστιάζεται στην εγκατάστασή σας, την ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματός σας και το συνολικό Κόστος Κύκλου Ζωής των αντλιών σας, ενώ επίσης παρέχει λεπτομερείς συστάσεις για αντικατάσταση και χρόνο αποπληρωμής.

Αφήστε τον Έλεγχο Αντλίας να σας συμβουλεύσει πώς να εξοικονομήσετε σε ενεργειακό κόστος
Με τον όρο Έλεγχος Αντλίας Grundfos εννοούμε την ανάλυση αντικατάστασης που διαθέτουμε, και αυτό το ολοκληρωμένο διαγνωστικό εργαλείο, που ανέπτυξε η Grundfos, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε οποιοδήποτε σύστημα αντλιών. Βάσει της εμπειρίας μας με τους ελέγχους αντλιών, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε το 30-50 % της ενέργειας που καταναλώνουν οι αντλίες.

Ο Έλεγχος Αντλίας είναι μία μη παρεμβατική διαδικασία, τεσσάρων βημάτων. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της εγκατάστασής σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά εργαλεία για τη λήψη των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύσταση σημείων βελτιστοποίησης. Η Grundfos δημιούργησε μια ομάδα από αφοσιωμένους ειδικούς που συνιστούν τη ραχοκοκαλιά του Ελέγχου Αντλίας. Ειδικά εκπαιδευμένοι και με πολυετή συλλογική εμπειρία, γνωρίζουν επακριβώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και μπορούν να αναλύσουν τα πιο πολύπλοκα ζητήματα αντλιών με σιγουριά και δημιουργικότητα.

Τέσσερα βήματα για τη βελτιστοποίηση
Η διαδικασία ξεκινά με την επίσκεψη της ομάδας Ελέγχου Αντλίας στις εγκαταστάσεις σας, που θα ακούσει τις απαιτήσεις σας για να διασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό ορισμό του μελλοντικού έργου. Το επόμενο βήμα είναι μία εμπεριστατωμένη επιτόπια οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασής σας, που περιλαμβάνει επιθεώρηση των υφιστάμενων αντλιών, του περιβάλλοντός τους, των σωληνώσεων, των βαλβίδων και των σχεδιαγραμμάτων σωληνώσεων.

Μετά, η ομάδα Ελέγχου Αντλίας προχωρά στη διαγνωστική, χρησιμοποιώντας μια γκάμα εργαλείων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά στην κλίμακα του συστήματός σας και τις απαιτήσεις για ανάλυση. Τα διαθέσιμα εργαλεία περιλαμβάνουν βασικούς ελέγχους εγκατάστασης, ένα γρήγορο έλεγχο απόδοσης αντλίας, έναν Έλεγχο Αντλίας χωρίς μακροπρόθεσμη καταγραφή, και έναν πλήρη Έλεγχο Αντλίας.

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Μετρήσιμες τιμές όπως παροχή και κατανάλωση ενέργειας
  • Αναλογικές τιμές όπως πίεση, θερμοκρασία, στάθμη νερού, κλπ.
  • Ρυθμοί συμβάντων όπως αντλία εντός/εκτός και βαλβίδα ανοιχτή/κλειστή.

Το τελικό βήμα είναι οι συστάσεις της ομάδας του Ελέγχου Αντλίας. Αυτή η αναφορά αξιολόγησης περιγράφει τα συμπεράσματα των μετρήσεων. Προτείνει μία λύση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επανεκτίμηση της εν λόγω αντλίας, αντικατάσταση σωληνώσεων, επανατοποθέτηση της αντλίας ή χρήση μετατροπέων.

Οι προτάσεις υποστηρίζονται από υπολογισμούς των δυνητικών εξοικονομήσεων, της μείωσης εκπομπών CO2 και του χρόνου αποπληρωμής τυχόν επένδυσης. Αποκτάτε δεδομένα που απεικονίζουν την πραγματική απόδοση των αντλιών σας στις εγκαταστάσεις σας. Και επίσης, αποκτάτε πρακτικές συμβουλές σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε.

Εστίαση στο Κόστος Κύκλου Ζωής
Το πραγματικό κόστος κατοχής και λειτουργίας μιας αντλίας πρέπει να υπολογίζεται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της: αυτό είναι το Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC). Σήμερα, γνωρίζουμε καλά ότι η τιμή αγοράς ενός συστήματος αντλιών ευθύνεται μόνο για το 5% περίπου του συνολικού LCC. Το σέρβις και η συντήρηση αποτελεί περίπου το 10%.

Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση ενέργειας ευθύνεται για το 85% του συνολικού κόστους των αντλιών σας. Και οι έλεγχοι αντλιών που έχουμε διενεργήσει δείχνουν ότι αυτό θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό.

Το μειωμένο ενεργειακό κόστος από μόνο του σημαίνει ότι οι νέες αντλίες της Grundfos μπορούν να αποπληρωθούν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά του ελέγχου αντλίας θα καταδείξει την ακριβή διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, που συχνά κυμαίνεται από έξι έως 36 μήνες. Μετά από αυτή την περίοδο, οι εξοικονομήσεις μεταφράζονται σε καθαρό κέρδος για εσάς, χρόνο με το χρόνο.