Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση

Η Grundfos προσφέρει μία Ανάλυση Απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος αντλιών που διαθέτετε και σας παρέχει προτάσεις για την αύξηση της απόδοσης, με εξοικονόμηση κόστους με την πάροδο του χρόνου.

Αύξηση της απόδοσης του υπάρχοντος συστήματός σας
Με την διενέργεια μίας Ανάλυσης Απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος αντλιών που διαθέτετε αποκτάτε μία βάση για την αύξηση της απόδοσης σε συνδυασμό με εξοικονόμηση κόστους με την πάροδο του χρόνου. Μία Ανάλυση Απόδοσης οδηγεί σε προτάσεις για την αύξηση της απόδοσης και θα σας καταδείξει πώς να εξοικονομήσετε χρήματα.

Η Grundfos προσφέρει τα ακόλουθα βήματα για την ανάλυση της απόδοσης του συστήματος αντλίας που διαθέτετε:

  • Βασικοί έλεγχοι εγκατάστασης

Διενεργείται μία στοιχειώδης αξιολόγηση μόνο επί τη βάσει των δεδομένων από την πινακίδα ταυτοποίησης πάνω στην αντλία, συγκρίνοντας την απόδοσή της με αυτήν που προσφέρουν οι νεότερες, αποδοτικότερες τεχνολογίες και υλικά που υπάρχουν στις μοντέρνες αντλίες.

  • Γρήγορος έλεγχος απόδοσης αντλίας

Μετράται η πίεση και η κατανάλωση σε kWh της αντλίας. Η παροχή υπολογίζεται επί τη βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της αντλίας και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Μερικές από τις προκύπτουσες προτάσεις για την βελτίωση της απόδοσης είναι, για παράδειγμα, αναβάθμιση ελέγχου ταχύτητας, αναβάθμιση κινητήρα, διαφορετικά διαστασιοποιημένοι σωλήνες, η εγκατάσταση ενός ελεγκτή, ή ίσως ένα συμφωνητικό για τακτικό σέρβις.

Πλήρης Έλεγχος Αντλίας
Η Ανάλυση Απόδοσης που προσφέρει η Grundfos αποτελεί το πρώτο βήμα του Ελέγχου Αντλίας που διαθέτουμε, ενός διαγνωστικού εργαλείου που χρησιμοποιούμε για να διασαφηνίσουμε εάν το σύστημα αντλίας είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένο ώστε να εγγυηθούμε ότι το κόστος σας διατηρείται στο απόλυτα ελάχιστο - τώρα και στο μέλλον. Δείτε την ενότητα Ανάλυση Αντικατάστασης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Έλεγχο Αντλίας της Grundfos.