Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos

Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος παρακολούθησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων αντλιών από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλή τιμή.

Συνδέοντας τους ανθρώπους και τις αντλίες
Με ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης, μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα συστήματα αντλιών σας από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλή τιμή.

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση της Grundfos είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και απλό σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων αντλιών σε εμπορικά κτίρια και σε συστήματα παροχής νερού και ακάθαρτων υδάτων. Μειώνει την ανάγκη για επιτόπιες επιθεωρήσεις, και στην περίπτωση συναγερμού ή προειδοποίησης, οι υπεύθυνοι ενημερώνονται άμεσα.

Σε σύγκριση με την παρακολούθηση που βασίζεται σε κινητά τηλέφωνα, το σύστημα προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα πλεονεκτημάτων και λειτουργιών. Για όσους δεν χρειάζονται αυτοματοποίηση απομακρυσμένων διαδικασιών, η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι η ιδανική λύση για την παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Εποπτικός Έλεγχος και Συλλογή Δεδομένων). Η αρχική επένδυση είναι ελάχιστη, και μία σταθερή χαμηλή αμοιβή καλύπτει την κυκλοφορία δεδομένων, το κόστος φιλοξενίας και την υποστήριξη συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού αντιγράφου όλων των δεδομένων.

Η διεπαφή επικοινωνίας (το μόντεμ CIU27) καθιστά εφικτή τη μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS/SMS από τις αντλίες και τους ελεγκτές Grundfos που διαθέτετε. Ο ενσωματωμένος πίνακας Ι/Ο πολλαπλών χρήσεων σας επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων και διακοπτών.

Εύκολη και οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση κρίσιμων εγκατάστασεων
Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos σας προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση του συστήματος άντλησης που διαθέτετε και σας επιτρέπει να είστε online με τις αντλίες σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας, να μοιράζεστε έγγραφα, να διαχειρίζεστε το σέρβις και τη συντήρηση και να διατηρείτε ένα ευέλικτο πρόγραμμα σε πρώτη ζήτηση. Όλα αυτά αποτελούν τμήμα ενός εξαιρετικά ασφαλούς δικτύου που φιλοξενείται από την Grundfos και αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με πλήρη υποστήριξη ΙΤ.

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τη διαχείριση των κρίσιμων εγκαταστάσεών σας:

  • Σταθμοί άντλησης ακάθαρτων υδάτων

Παρακολούθηση τυπικών αντλιών ακάθαρτων υδάτων, αισθητήρων και ελεγκτών οποιασδήποτε μάρκας και μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων αναφορών δεδομένων λειτουργίας.

  • Εργοστάσια επεξεργασίας υδάτων

Παρακολούθηση αισθητήρων παροχής και πίεσης, στάθμης δεξαμενών, συναγερμών αντλιών και ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων αναφορών για κατανάλωση ισχύος και δεδομένα λειτουργίας.

  • Ορυχεία και εργοτάξια

Άμεση λήψη συναγερμών από αντλίες αποστράγγισης στην κρίσιμη περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή δυσλειτουργίας.

  • Άρδευση

Παρακολούθηση στάθμης δεξαμενών, μετρητών πίεσης και αντλιών για να διασφαλιστεί η επαρκής παροχή νερού σε καλλιέργειες και ζώα.

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις

Παρακολούθηση και διαχείριση των HVAC, μονάδων πυροπροστασίας και πιεστικών από μία κεντρική τοποθεσία, διασφαλίζοντας και τεκμηριώνοντας τις υπηρεσίες στους χρήστες των κτιρίων