Σχετικά με τις παγκόσμιες υπηρεσίες

Το Service της Grundfos δημιουργεί συνεργασίες με διάρκεια

Υπευθυνότητα
Οι αντλίες της Grundfos διαθέτουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Συνεπώς, οι Λύσεις για Service της Grundfos, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των σετ αντικατάστασης, καθορίζονται ήδη από τη φάση ανάπτυξης.

Προνοητικότητα
Η Υπεροχή στο Service και οι Λύσεις για Σέρβις συνιστούν τη βάση των μακροχρόνιων σχέσεών μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της δέσμευσης της Grundfos.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι το κλειδί
Τα προβλήματα συνιστούν ευκαιρίες. Η Grundfos διατηρεί αρχεία από όλες τις αστοχίες των εξαρτημάτων και ενημερώνει αποτελεσματικά όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει τον αποτελεσματικό εντοπισμό και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων στην παραγωγή.

Συνεχής Κύκλος
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα μία συνεχή βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της αντλίας και του συστήματός σας ως συνόλου. Στην Grundfos, αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνεχή κύκλο εγκατάστασης, λειτουργίας και αντικατάστασης. Για κάθε μία από αυτές τις φάσεις, η Οργάνωση Service που διαθέτουμε εφοδιάζεται με ειδικές προσφορές που μπορούν να βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.