Unilift AP

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Οι αντλίες Unilift AP και Unilift AP Basic είναι υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης που έχουν σχεδιαστεί τόσο για προσωρινή/φορητή εγκατάσταση όσο και για ελεύθερη εγκατάσταση. Αυτές οι μονοβάθμιες αντλίες κατασκευάζονται κυρίως από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλοι οι τύποι είναι διαθέσιμοι είτε σε μονοφασική είτε σε τριφασική έκδοση και για παροχή ισχύος 50 ή 60 Hz.

Ο αριθμός στον χαρακτηρισμό τύπου, π.χ. AP12, υποδεικνύει το σφαιρικό μέγεθος σωματιδίων που μπορούν να διέλθουν διαμέσου της αντλίας.

Όλες οι αντλίες Unilift AP και AP Basic εξοπλίζονται με βύσμα για τη σύνδεση στο ρεύμα.

Η Unilift AP είναι μία μονοβάθμια αντλία με πτερωτή ημι-ανοιχτού τύπου (AP12) ή με πτερωτή τύπου vortex (AP35 και AP50). Όλες οι αντλίες Unilift AP εφοδιάζονται με χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα για ψύξη κατά τη λειτουργία. Το φίλτρο στο κάτω μέρος εμποδίζει την είσοδο στην αντλία σωματιδίων μεγαλύτερων από αυτά για τα οποία έχει σχεδιαστεί η αντλία. Το φίλτρο τοποθετείται με κλιπ πάνω στο κέλυφος της αντλίας. Όλες οι αντλίες Unilift AP μπορούν να διατεθούν με ή χωρίς διακόπτη με φλοτέρ, για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Οι αντλίες με το γράμμα ”A” στον χαρακτηρισμό τύπου εφοδιάζονται με διακόπτη με φλοτέρ. Οι 3-φασικές εκδόσεις έχουν έναν επιπλέον εκκινητήρα συνδεδεμένο με τον διακόπτη με φλοτέρ. Η έξοδος τοποθετείται στο πάνω μέρος της αντλίας και διατίθεται σε Rp 1 1/2 έως Rp 2.

Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικό ανεπίστροφο κλαπέ στην έξοδο για να αποτρέψει την ανάστροφη ροή.

Οι αντλίες Unilift AP Basic είναι μονοβάθμιες αντλίες (AP35B, AP50B) με πτερωτή τύπου vortex. Όλες οι αντλίες Unilift AP Basic κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάκα βάσης από σύνθετο υλικό. Η σειρά Unilift AP Basic έχει σχεδιαστεί για υποβρύχια λειτουργία, είτε ελεύθερη πάνω στην πλάκα βάσης είτε εγκατεστημένη με αυτόματη ζεύξη. Η είσοδος της αντλίας έχει σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζει την είσοδο μεγάλων σωματιδίων στην αντλία. Η πλάκα βάσης στερεώνεται με τέσσερα κλιπ που κρύβονται κάτω από τον σύνθετο δακτύλιο στο πάνω μέρος του κελύφους της αντλίας. Ο δακτύλιος εμποδίζει την συσσώρευση ακαθαρσιών στα κλιπ. Όλες οι αντλίες Unilift AP Basic μπορούν να διατεθούν με ή χωρίς διακόπτη με φλοτέρ, για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Οι αντλίες με το γράμμα ”A” στον χαρακτηρισμό τύπου εφοδιάζονται με διακόπτη με φλοτέρ. Η έξοδος τοποθετείται στο πλάι της αντλίας και είναι R 2.

Εφαρμογές

 • Νερό και όμβρια ύδατα στην φυτοκομία
 • Νερό από ποταμούς και λίμνες
 • Όμβρια ύδατα, ύδατα αποστράγγισης και ύδατα από πλημμύρες
 • Νερό για την πλήρωση/εκκένωση περιεκτών, λεκανών, δεξαμενών, κλπ.
 • Απόβλητα από ντους, πλυντήρια και νεροχύτες κάτω από τη στάθμη των υπονόμων
 • Νερό πισίνας
 • Νερό τάφρου απορροής
 • Υπόγεια ύδατα (εφαρμογές μείωσης στάθμης)
 • Οικιακά απόβλητα από συστήματα βόθρων και επεξεργασίας ιλύος
 • Υγρά που περιέχουν ίνες από την ελαφριά βιομηχανία, πλυντήρια, κλπ.
 • Απόβλητα από οδογέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κλπ.
 • Νερό αποστράγγισης από συστήματα καταιονισμού χώρων στάθμευσης

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Η Unilift AP προορίζεται για μόνιμη ή προσωρινή ελεύθερη εγκατάσταση. Τα περισσότερα εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. Καλώδιο με βύσμα. Διαθέσιμες και στην αυτόματη και στην χειροκίνητη έκδοση. Οι μονοφασικές εκδόσεις διαθέτουν έναν ενσωματωμένο θερμικό διακόπτη.

Πλεονεκτήματα

 • Απλή εγκατάσταση
 • Δεν χρειάζονται σέρβις και συντήρηση
 • Αξιόπιστες
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

Wastewater products

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Ιστορίες

Ιστορίες

Service
Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Πληροφορίες και συμβουλές

Η Grundfos είναι ένας παγκόσμιος πάροχος αντλιών και σχετικών συστημάτων. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό από μηχανικούς σέρβις που είναι σε θέση να σας στηρίξουν κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης της αντλίας ή οποιασδήποτε λύσης. Τα προϊόντα Grundfos κατασκευάζονται σύμφωνα με πολύ υψηλά πρότυπα, που βοηθούν στη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής. Η πολυετής εμπειρία μας με διάφορα είδη και τεχνικές εγκατάστασης είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων ή συστημάτων Grundfos που διαθέτετε.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:

 • Πληροφορίες σχετικά με την σωστή προστασία των αντλιών μας
 • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για το απαιτούμενο σέρβις/επισκευή
 • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας
 • Σωστή καλωδίωση προς εκπλήρωση των απαιτήσεων ορθής πρακτικής και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Συνιστώμενα ανταλλακτικά

Παρότι η τακτική της Grundfos είναι η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων λύσεων αντλιών στους πελάτες μας, μετά από μία μεγάλη περίοδο λειτουργίας θα υπάρξει φυσιολογική φθορά σε μερικά από τα εξαρτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν απαιτείται ο χρόνος εκτός λειτουργίας να είναι μικρός ή εάν η αντλία έχει εγκατασταθεί σε μη προσβάσιμες περιοχές όπου η παράδοση ανταλλακτικών μπορεί να καθυστερήσει, συνιστάται να διατηρείτε ένα μικρό απόθεμα από συνιστώμενα ανταλλακτικά επιτόπου.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα ανταλλακτικά ή τα σετ σέρβις για το προϊόν Grundfos που διαθέτετε.

Λειτουργία

Λειτουργία

Επισκευή και συντήρηση

Το Τμήμα Σέρβις της Grundfos θα συντηρήσει και θα επισκευάσει τις αντλίες σας. Οι επαγγελματίες του σέρβις μας μπορούν επίσης να σας συμβουλεύσουν σχετικά με ζητήματα απόδοσης, προσφέροντάς σας προτάσεις για εξοικονόμηση χρημάτων σε βάθος χρόνου.

Επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων συστημάτων σας αντλίας

Φυσικά, μπορείτε πάντα να καλείτε την Grundfos για την επισκευή και συντήρηση των αντλιών που έχετε αγοράσει από εμάς. Η Grundfos μπορεί να επισκευάσει τις αντλίες σας στις προδιαγραφές που είχαν όταν ήταν καινούργιες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η αναβάθμιση ή ακόμη και η αντικατάσταση μίας αντλίας μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα πιο φθηνή λύση από την επισκευή. Δείτε την ενότητα "Αναβαθμίσεις και Αντικατάσταση" για το πώς αυτό συνιστά μία σωστή επιχειρηματική λύση.

Αποτελεσματικό σέρβις - όπου κι αν είστε

Το τμήμα Σέρβις της Grundfos είναι πάντα κοντά σας. Σε συνεργασία με τους τοπικούς, εξουσιοδοτημένους μας συνεργάτες σέρβις, προσφέρουμε εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο. Η βοήθεια από καταρτισμένους επαγγελματίες αντλιών είναι πάντα κοντά σας, είτε χρειάζεστε άμεση βοήθεια είτε ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους.

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

CAPS

Ο σκοπός του CAPS είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, που περιέχει έναν εκτενή κατάλογο των προϊόντων της Grundfos καθώς και ένα πρόγραμμα διαστασιοποίησης για να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη αντλία για την εφαρμογή σας.

Υπάρχει επίσης μία εμπεριστατωμένη λειτουργία επιλογής αντικατάστασης αντλίας για κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης, αντλίες ζεστού νερού και αντλίες S ακάθαρτων υδάτων, καθώς και μία λειτουργία για την δημιουργία επαγγελματικών οικονομικών προσφορών που περιλαμβάνουν καμπύλες, σχέδια, κείμενα προσφορών, διαγράμματα συνδεσμολογίας, κλπ.

Τέλος, το λογισμικό περιλαμβάνει τα εγχειρίδια οδηγιών και λειτουργίας για σχεδόν όλες τις αντλίες Grundfos σε πολλές γλώσσες. Σχέδια σέρβις, ανεπτυγμένες προβολές και λίστες εξαρτημάτων διατίθενται για όλα τα προϊόντα αποβλήτων καθώς και για διάφορους άλλους τύπους αντλιών.

Το CAPS είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Το WinCAPS, που διατίθεται σε CD-ROM, και η online έκδοση WebCAPS, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Grundfos. Πρόσθετα χαρακτηριστικά που διατίθενται στο WebCAPS περιλαμβάνουν Σχέδια CAD και Έντυπα.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Η "υπευθυνότητα" είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Grundfos. Είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι οι αντλίες μας σχεδιάζονται για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής τους. Ως επακόλουθο, οι προτάσεις για σέρβις, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των σετ αντικατάστασης, καθορίζονται στη φάση ανάπτυξης.
Εξατομικευμένες προτάσεις σέρβις, online παραγγελίες και κέντρα διανομής ταχείας ανταπόκρισης διασφαλίζουν ότι θα έχετε τα εξαρτήματα όταν τα χρειάζεστε.

Κατάλογος συνιστώμενων ανταλλακτικών

Ο κατάλογος παραθέτει τα εξαρτήματα που πρέπει να έχετε επιτόπου για το σέρβις των αντλιών σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις συστάσεις στην ιστοσελίδα του προϊόντος στο εργαλείο WebCAPS.

Σετ σέρβις ειδικού σχεδιασμού

Τα σετ σέρβις περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μία συγκεκριμένη εργασία συντήρησης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών αποσυναρμολόγησης, αντικατάστασης και επανασυναρμολόγησης.

24-ωρη υπηρεσία διανομής ανταλλακτικών

Για να είστε ακόμη πιο σίγουροι ότι δεν θα περιμένετε, μπορούμε να θέσουμε κατά μέρος ένα απόθεμα ανταλλακτικών που είναι ζωτικά για την λειτουργία σας. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι θα είναι διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείτε.

10-ετής εγγύηση

Εγγυώμεθα ότι τα ανταλλακτικά για οποιαδήποτε αντλία Grundfos αγοράζετε σήμερα, θα παραμείνουν διαθέσιμα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια.

On line εργαλείο σέρβις

Διατίθεται 24-ωρη πρόσβαση στο online εργαλείο WebCAPS από οποιονδήποτε υπολογιστή. Όλα τα τεχνικά έγγραφα και οι πληροφορίες που χρειάζεστε για το σέρβις των αντλιών σας είναι άμεσα διαθέσιμα, οποιαδήποτε στιγμή:

 • Οδηγίες σέρβις
 • Βίντεο σέρβις με οδηγίες βήμα-βήμα
 • Διαδραστικές ανεπτυγμένες προβολές
 • Σχεδιαγράμματα διατομής.
Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεωνΕπιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο
Κέντρο σέρβις

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις


Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr
Πως να αγοράσετε

Πως να αγοράσετε

Στην ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσουμε στην ιστοσελίδα της χώρας σας


Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο