Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι ένα ασφαλές σύστημα που στηρίζεται στο Internet για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων αντλιών σε εμπορικά κτίρια, δίκτυα παροχής νερού, εγκαταστάσεις ακάθαρτων υδάτων, κλπ.

Αντλίες, αισθητήρες, μετρητές και ελεγκτές αντλιών Grundfos συνδέονται σε ένα CIU271 (GPRS Datalogger). Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μέσω ενός υπολογιστή συνδεδεμένου στο Internet, παρέχοντας μία μοναδική επισκόπηση του συστήματός σας. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων κάποιου αισθητήρα ή εάν μία αντλία ή ελεγκτής αναφέρει έναν συναγερμό, αποστέλλεται αμέσως ένα SMS στον υπεύθυνο της βάρδιας.

Οι μεταβολές στην απόδοση της αντλίας και στην ενεργειακή κατανάλωση μπορούν να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν χρησιμοποιώντας αναφορές και γραφικά τάσεων (trend graphs) που δημιουργούνται αυτόματα. Αυτό μπορεί να μας δώσει ενδείξεις φθοράς ή κάποιας βλάβης έτσι ώστε να προγραμματίσουμε το σέρβις και τη συντήρηση ανάλογα.

Εφαρμογές

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι ένα ασφαλές σύστημα που στηρίζεται στο Internet για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων αντλιών σε εμπορικά κτίρια, δίκτυα παροχής νερού, εγκαταστάσεις ακάθαρτων υδάτων, κλπ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 • Πλήρης επισκόπηση της κατάστασης ολόκληρου του συστήματος που διαχειρίζεστε
 • Ζωντανή παρακολούθηση, ανάλυση και ρυθμίσεις από την άνεση του γραφείου σας
 • Μπορείτε να ακολουθήσετε τις τάσεις και τις αναφορές για να ανακαλύψετε ευκαιρίες για βελτιστοποίηση της απόδοσης με μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μπορείτε να προγραμματίσετε τους παραλήπτες των συναγερμών SMS με εύκολα στη χρήση εβδομαδιαία προγράμματα
 • Μπορείτε να προγραμματίσετε το σέρβις και την συντήρηση βάσει των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας
 • Μπορείτε να μοιραστείτε την τεκμηρίωση του συστήματος online με το υπεύθυνο προσωπικό.

Πλεονεκτήματα

 • Πλήρης επισκόπηση
 • Online σύνδεση με τις αντλίες σας
 • Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας
Φυλλάδια

Φυλλάδια

 

Grundfos Remote Management (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-Solutions and GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC and GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Ιστορίες

Ιστορίες

Service
Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Πληροφορίες και συμβουλές

Η Grundfos είναι ένας παγκόσμιος πάροχος αντλιών και σχετικών συστημάτων. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό από μηχανικούς σέρβις που είναι σε θέση να σας στηρίξουν κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης της αντλίας ή οποιασδήποτε λύσης. Τα προϊόντα Grundfos κατασκευάζονται σύμφωνα με πολύ υψηλά πρότυπα, που βοηθούν στη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής. Η πολυετής εμπειρία μας με διάφορα είδη και τεχνικές εγκατάστασης είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων ή συστημάτων Grundfos που διαθέτετε.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:

 • Πληροφορίες σχετικά με την σωστή προστασία των αντλιών μας
 • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για το απαιτούμενο σέρβις/επισκευή
 • Συμβουλές ως προς την τοποθέτηση της αντλίας για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας
 • Σωστή καλωδίωση προς εκπλήρωση των απαιτήσεων ορθής πρακτικής και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos για την πλήρη υποστήριξη της νέας εγκατάστασής σας.

Λειτουργία

Λειτουργία

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος παρακολούθησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων αντλιών από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλό κόστος.

Συνδέοντας τους ανθρώπους και τις αντλίες

Με ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης, μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα συστήματα αντλιών σας από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet σε πολύ χαμηλό κόστος.

Η Απομακρυσμένη Διαχείριση της Grundfos είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και απλό σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων αντλιών σε εμπορικά κτίρια και σε συστήματα παροχής νερού και ακάθαρτων υδάτων. Μειώνει την ανάγκη για επιτόπιες επιθεωρήσεις, και στην περίπτωση συναγερμού ή προειδοποίησης, οι υπεύθυνοι ενημερώνονται άμεσα.

Το σύστημα προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα πλεονεκτημάτων και λειτουργιών απ' ότι η παρακολούθηση που βασίζεται σε κινητά τηλέφωνα. Για όσους δεν χρειάζονται αυτοματοποίηση απομακρυσμένων διαδικασιών, η Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos είναι η ιδανική λύση για την παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό, αντί των παραδοσιακών συστημάτων SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Εποπτικός Έλεγχος και Συλλογή Δεδομένων). Η αρχική επένδυση είναι ελάχιστη, και μία σταθερή χαμηλή αμοιβή καλύπτει την κυκλοφορία δεδομένων, το κόστος φιλοξενίας και την υποστήριξη συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού αντιγράφου όλων των δεδομένων.

Αποτελεσματική διαχείριση συναγερμών

Το διαθέσιμο σε πρώτη ζήτηση πρόγραμμα αυτού του νέου συστήματος τηλεμετρίας διασφαλίζει ότι τα μηνύματα συναγερμού από τους επιτόπιους ελεγκτές μεταβιβάζονται άμεσα στα σχετικά άτομα. Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να συνδεθεί από έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε και να προγραμματίσει ποιος πρόκειται να λαμβάνει μηνύματα συναγερμού από κάθε εγκατάσταση, οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή της ημέρας. Οι διαχειριστές μπορούν να προβαίνουν σε μακροχρόνιους προγραμματισμούς και παράλληλα να χειρίζονται με ευκολία καθημερινές εξαιρέσεις στο πρόγραμμα.

Βελτιστοποίηση σέρβις και συντήρησης

Οι μεταβολές στην απόδοση της αντλίας μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας γραφικά τάσεων (trend graphs) που δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα. Αυτός ο εντοπισμός μπορεί να δώσει μία ένδειξη τυχόν φθοράς ή ζημιάς στην εγκατάσταση, και το σέρβις και η συντήρηση μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα.

Η διεπαφή επικοινωνίας (το μόντεμ CIU271) καθιστά εφικτή τη μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS/SMS από τις αντλίες και τους ελεγκτές Grundfos που διαθέτετε. Ο ενσωματωμένος πίνακας Ι/Ο πολλαπλών χρήσεων σας επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων και διακοπτών.

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

CAPS

Ο σκοπός του CAPS είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου εργαλείου, που περιέχει έναν εκτενή κατάλογο των προϊόντων της Grundfos καθώς και ένα πρόγραμμα διαστασιοποίησης για να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη αντλία για την εφαρμογή σας.

Υπάρχει επίσης μία εμπεριστατωμένη λειτουργία επιλογής αντικατάστασης αντλίας για κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης, αντλίες ζεστού νερού και αντλίες S ακάθαρτων υδάτων, καθώς και μία λειτουργία για την δημιουργία επαγγελματικών οικονομικών προσφορών που περιλαμβάνουν καμπύλες, σχέδια, κείμενα προσφορών, διαγράμματα συνδεσμολογίας, κλπ.
Όλα αυτά μπορούν να εξαχθούν στις πιο δημοφιλείς μορφές αρχείων, όπως για παράδειγμα gif, bmp, txt, dxf, κλπ.

Τέλος, το λογισμικό περιλαμβάνει τα εγχειρίδια οδηγιών και λειτουργίας για σχεδόν όλες τις αντλίες Grundfos σε πολλές γλώσσες. Σχέδια σέρβις, ανεπτυγμένες προβολές και λίστες εξαρτημάτων διατίθενται για όλα τα προϊόντα αποβλήτων καθώς και για διάφορους άλλους τύπους αντλιών.

Το CAPS είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Το WinCAPS, που διατίθεται σε CD-ROM, και η online έκδοση WebCAPS, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Grundfos. Πρόσθετα χαρακτηριστικά που διατίθενται στο WebCAPS περιλαμβάνουν Σχέδια CAD και Έντυπα.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Δεν χρειάζονται ανταλλακτικά όλα τα προϊόντα μας. Οι αντλίες μας σχεδιάζονται να παρέχουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και την υψηλότερη δυνατή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Για μερικές αντλίες, η μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των φθαρμένων αντλιών αντί της επισκευής τους. Οι τελευταίες γενιές των προϊόντων μας προσφέρουν βελτιωμένη άνεση, καλύτερη λειτουργικότητα και βελτιωμένη σχέση ποιότητας/κόστους.

Ως προμηθευτές μίας πλήρους σειράς αντλιών, μπορούμε να εγγυηθούμε την παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Σε στενή συνεργασία μαζί σας, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις αντλιών για τις ανάγκες σας - εκπληρώνοντας ή ακόμα και υπερβαίνοντας όλες τις προσδοκίες σας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε online. Έχουμε καταρτίσει μία πλήρη λίστα από αντλίες αντικατάστασης που θα αναβαθμίσουν την απόδοση της αντλίας σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επικοινωνία
Γραφείο πωλήσεων

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία πωλήσεωνΕπιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο
Κέντρο σέρβις

Επικοινωνία

Επιλέξτε χώρα για να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο σέρβις


Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr
Πως να αγοράσετε

Πως να αγοράσετε

Στην ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσουμε στην ιστοσελίδα της χώρας σας


Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο