Υδροληψία

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η άντληση επεξεργάσιμου νερού είναι το πρώτο βήμα σε κάθε σύστημα παροχής νερού. Είτε η πηγή σας είναι τα υπόγεια ύδατα, τα επιφανειακά ύδατα από ποταμούς και λίμνες, το αφαλατωμένο θαλασσινό νερό, είτε το ανακυκλωμένο, επεξεργασμένο νερό, η Grundfos προσφέρει πλήρεις λύσεις άντλησης σε οποιαδήποτε κλίμακα, από υποβρύχιες αντλίες μέχρι αντλίες τύπου end-suction και τεράστιες αντλίες αξονικής παροχής διαιρούμενου κελύφους.

Για να διασφαλιστεί η αειφορία της λήψης νερού από μια πηγή με την πάροδο του χρόνου, η λύση άντλησης πρέπει να είναι οικονομικά αποτελεσματική, ενεργειακά βελτιστοποιημένη και να προσφέρει λειτουργία χωρίς προβλήματα. Η Grundfos διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης για λύσεις άντλησης και κατασκευάζει τους δικούς της κινητήρες αντλιών για όλους τους τύπους υγρών και όλες τις απαιτήσεις παροχής.

Εξωτερικοί μετατροπείς συχνότητες (CUE) για μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και προστασία κινητήρα (ΜΡ204) για την παρακολούθηση των συνθηκών του κινητήρα διασφαλίζουν βέλτιστη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτό διασφαλίζει την τέλεια συμφωνία μεταξύ των υδραυλικών, των κινητήρων, των ηλεκτρικών και όλων των άλλων μηχανικών εξαρτημάτων που συνιστούν μία ολοκληρωμένη λύση άντλησης, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό σημείο απόδοσης.

Με την πάροδο των ετών, η Grundfos έχει πρωτοστατήσει με πολυάριθμες καινοτομίες, που έχουν γίνει ή γίνονται τα πρότυπα του τομέα. Η Grundfos θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, προωθώντας και διευκολύνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αειφόρο τεχνολογία. Αυτές ακριβώς οι καινοτομίες θα δώσουν τη δυνατότητα στην υποδομή παροχής νερού να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις και κανονισμούς.

Οι υψηλής απόδοσης κινητήρες που έχουν αναπτυχθεί από την Grundfos σε συνδυασμό με μία ενσωματωμένη ή εξωτερική μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, πληρούν και μερικές φορές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία σχετικά με την αποδοτικότητα των κινητήρων σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 85% του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) ενός κανονικού συστήματος αντλιών είναι ενεργειακό κόστος, η μετάβαση σε τεχνολογία κινητήρων υψηλής απόδοσης μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση του LCC έως και κατά 50% καθώς και σε μείωση στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Οι λύσεις της Grundfos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εγκαταστάσεις κοινωφελών υπηρεσιών και όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα εξ αρχής. Η Grundfos ξεπερνά τα συνηθισμένα, με στόχο την παροχή νερού με οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Η διορατικότητά μας μπορεί να εφαρμοστεί για να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά ζητήματα διαφύλαξης των υδάτινων πόρων, να εκπληρωθούν οι ανάγκες των καταναλωτών και να διασφαλιστεί μία οικονομικά αποδοτική υποδομή. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Υποβρύχια αντλία SΡ της Grundfos

Optimised for underground performance

Εάν θέλετε απαράμιλλη υπόγεια αξιοπιστία, η αντλία SP της Grundfos είναι η εμφανής επιλογή. Παραμένει ανώτερη καθώς διαθέτει βελτιωμένα έδρανα με υψηλή αντοχή στην άμμο, μακροχρόνια λειτουργία και εύκολη συναρμολόγηση.


SP Reference Tool

SP Reference Tool

Τεχνικό Εγχειρίδιο για βέλτιστες εγκαταστάσεις SP.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Η Grundfos και η Vitens ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανεύρεση νέων εξοικονομήσεων ενέργειας υπογείως.


Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr