Διανομή Νερού

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η αξιόπιστη, καθαρή και ασφαλής διανομή πόσιμου νερού σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι προφανώς η πρώτη προτεραιότητα ενός παρόχου νερού. Ωστόσο, οι διαρροές και οι υπερχειλίσεις μπορούν να κοστίσουν στις εταιρείες υδάτων πολύ περισσότερο από την απώλεια του νερού από το σύστημα διανομής.

Ο τρόπος διανομής του νερού εξαρτάται από την τοπογραφία και τους τοπικούς κανονισμούς, και συχνά χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός από συστήματα αγωγών βαρύτητας και αγωγών πίεσης για καλύτερα αποτελέσματα. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει αντλίες και μονάδες ελέγχου για ολόκληρο το σύστημα διανομής νερού, περιλαμβανομένων των κύριων και τοπικών σταθμών άντλησης, διασφαλίζοντας αξιόπιστη διαχείριση των ζωνών πίεσης σε ολόκληρο το δίκτυο των αγωγών.

Η Grundfos βοηθά στη μείωση του κόστους και στον περιορισμό της απώλειας νερού σε ένα σύστημα διανομής νερού μέσω αποτελεσματικού ελέγχου πίεσης. Αυτό επιτυγχάνεται με αντιστάθμιση της πλεονάζουσας πίεσης στο σύστημα των αγωγών και με μείωση των υδραυλικών πληγμάτων που προκαλούν νέες οπές.

Η Διανομή Βάσει Ζήτησης (Demand Driven Distribution) είναι μία λύση με πολλαπλές αντλίες που λειτουργούν σε αναλογική πίεση, εκεί όπου το σύστημα έχει σχεδιαστεί να παρέχει επακριβώς τη ροή που απαιτείται στην πίεση που απαιτείται, με έναν αριθμό αντλιών που λειτουργούν στο βέλτιστο σημείο απόδοσης, αντί για μία μεγάλη αντλία. Η μονάδα ελέγχου Control MPC της Grundfos παρέχει έλεγχο αναλογικής πίεσης, σταδιακή αύξηση και μείωση, διαδοχική λειτουργία για έως έξι αντλίες, και παρακολούθηση και έλεγχο με σαφή μηνύματα κειμένου. Η μονάδα Control MPC της Grundfos συνεργάζεται με όλους τους τύπους αντλιών, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας και τις μειωμένες απώλειες λόγω διαρροών.

Για να διασφαλιστεί η αειφορία των συστημάτων διανομής νερού από μια πηγή με την πάροδο του χρόνου, η λύση άντλησης πρέπει να είναι ανθεκτική, διασφαλίζοντας οικονομική και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Η Grundfos διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης για λύσεις άντλησης και κατασκευάζει τους δικούς της κινητήρες αντλιών για όλους τους τύπους υγρών και όλες τις απαιτήσεις παροχής. Αυτό διασφαλίζει την τέλεια συμφωνία μεταξύ των υδραυλικών, των κινητήρων, των ηλεκτρικών και όλων των άλλων μηχανικών εξαρτημάτων που συνιστούν μία ολοκληρωμένη λύση άντλησης, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό σημείο απόδοσης.

Οι υψηλής απόδοσης κινητήρες που έχουν αναπτυχθεί από την Grundfos, με ή χωρίς μία ενσωματωμένη ή εξωτερική μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, πληρούν και μερικές φορές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία σχετικά με την αποδοτικότητα των κινητήρων σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 85% του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) ενός κανονικού συστήματος αντλιών είναι ενεργειακό κόστος, η μετάβαση σε τεχνολογία κινητήρων υψηλής απόδοσης μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση του LCC έως και κατά 50% καθώς και σε μείωση στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Η Grundfos παρέχει εξωτερικές μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), μονάδες ελέγχου Dedicated Controls και εποπτεία μέσω διαδικτύου (Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos) που ενσωματώνονται πλήρως σε ένα σύστημα άντλησης. Οι μονάδες ελέγχου Dedicated Controls καθιστούν εύκολο τον έλεγχο των λειτουργιών της αντλίας με μία εύκολη στη χρήση διεπαφή SCADA. Τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της Grundfos περιλαμβάνουν διεπαφές επικοινωνίας έτοιμες για χρήση (plug-and-play) που επικοινωνούν με το 95% των προτύπων επικοινωνίας που διατίθενται στην αγορά.

Οι λύσεις της Grundfos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εγκαταστάσεις άντλησης και όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα εξ αρχής. Αναλύσεις του Κόστους Κύκλου Ζωής κατέδειξαν πώς αυτή η φαινομενικά πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία οδηγεί σε απτά οφέλη για τους κατόχους. Η Grundfos μένει δίπλα σε εσάς και τη λύση άντλησης που διαθέτετε καθ' όλη τη διάρκεια, προσφέροντας συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία που διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και συμφωνητικά σέρβις που καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από τακτική συντήρηση μέχρι ανταλλακτικά και ελέγχους αντλιών.

Διαχείριση Πίεσης

Demand Driven Distribution

Οι εταιρείες υδάτων εξακολουθούν να αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το νερό χωρίς έσοδα (NRW). Το NRW είναι νερό που έχει παραχθεί και “χάνεται” πριν φτάσει στον καταναλωτή, κοστίζοντας έτσι χρήματα στις εταιρείες υδάτων. Η Διεθνής Ένωση Υδάτων [International Water Association (IWA)] ανέπτυξε μία λεπτομερή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των διαφόρων συνιστωσών του NRW, και ταυτοποίησε τις ακόλουθες συνιστώσες: μη χρεωμένη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, εμφανείς απώλειες όπως κλοπή νερού και ανακριβείς μετρήσεις και πραγματικές απώλειες.

Η Grundfos είναι σε ιδιαίτερα καλή θέση για τη μείωση και τον έλεγχο των πραγματικών απωλειών που προκαλούνται λόγω διαρροών από οπές στο δίκτυο. Η Grundfos μπορεί να βοηθήσει με δύο τρόπους - μειώνοντας σημαντικά την πλεονάζουσα πίεση στο σύστημα των αγωγών και μειώνοντας τον κίνδυνο των υδραυλικών πληγμάτων που προκαλούν νέες οπές. Η λύση και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι η μονάδα ελέγχου Grundfos Control MPC.

Η σημασία της μείωσης των απωλειών λόγω διαρροών

Η μείωση διαρροών και υπερχειλίσεων απαιτεί πρωτοβουλίες όπως την αύξηση της ταχύτητας ανίχνευσης της διαρροής, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενεργητικού και το σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τη διαχείριση της πίεσης. Σήμερα είναι καλά κατανοητό ότι η διαχείριση πίεσης είναι εξαιρετικά σημαντική στην αποτελεσματική διαχείριση διαρροών.

Το βασικό σημείο σε μία τυπική στρατηγική είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών στις υφιστάμενες διαρροές και η μείωση του κινδύνου νέων διαρροών. Από τις μεθόδους που διατίθενται για διαχείριση της πίεσης (μείωση πίεσης, ανακούφιση αιχμών πίεσης και έλεγχος στάθμης), η μείωση της πίεσης είναι η πιο συνηθισμένη και διαθέτει διάφορες προσεγγίσεις. Η Grundfos έχει αναπτύξει συστήματα για την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης πίεσης, και τα ενσωματώνει στις λύσεις άντλησης που διαθέτει.

Πλεονάζουσα πίεση και υδραυλικά πλήγματα - οι κύριοι ένοχοι

Η πλεονάζουσα πίεση συστήματος που προκύπτει σε καταστάσεις χαμηλής παροχής είναι ο κύριος ένοχος για την αύξηση των απωλειών μέσω των υφιστάμενων διαρροών. Η λειτουργία αναλογικής πίεσης, που είναι ενσωματωμένη στο Grundfos Control MPC, είναι ένα μοναδικό εργαλείο για μείωση αυτού του πλεονάσματος. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τις συνθήκες του συστήματος, ανιχνεύει την αύξηση στην πίεση του συστήματος και προσαρμόζει ανάλογα το σημείο ρύθμισης. Για τον καταναλωτή δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην πίεση της βρύσης, αλλά οι διαρροές μειώνονται σημαντικά.

Η μονάδα ελέγχου Grundfos Control MPC, που είναι καλύτερα γνωστή στο σύστημα ενίσχυσης Grundfos Hydro MPC που χρησιμοποιεί κατακόρυφες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες (CR), χρησιμοποιείται και με άλλα συστήματα πέραν των αντλιών CR.

Ένας σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς σε νέες διαρροές είναι τα υδραυλικά πλήγματα. Αυτό το φαινόμενο, που προκαλείται από αιφνίδιες αλλαγές ταχύτητας μέσα σε ένα σύστημα αγωγών, μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί με μείωση των ταχυτήτων των υγρών, σταδιακή επιτάχυνση/επιβράδυνση της αντλίας ή με μείωση του μεγέθους της αντλίας, για παράδειγμα. Σήμερα διατίθενται πακέτα ανάλυσης λογισμικού. Αυτά ποικίλουν σε πολυπλοκότητα, ανάλογα με τις μοντελοποιημένες διαδικασίες.

Ένα παράδειγμα είναι ότι οι αιφνίδιες αλλαγές ταχύτητας που προκαλούν υδραυλικά πλήγματα μπορούν να αποφευχθούν με τη σταδιακή επιτάχυνση ή τη σταδιακή επιβράδυνση. Αυτό αποτελεί τυπική προ-προγραμματισμένη λειτουργία στη μονάδα ελέγχου Grundfos Control MPC.

Έλεγχος του NRW και βελτιστοποίηση του συστήματος αντλιών

Οι διαρροές και οι υπερχειλίσεις μπορούν να κοστίσουν στις εταιρείες υδάτων πολύ περισσότερο από την απώλεια του νερού από το σύστημα διανομής. Η εμπειρογνωμοσύνη της Grundfos είναι πάντα διαθέσιμη για να προστατεύσει τα συστήματα αντλιών των πελατών έναντι των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων των υδραυλικών πληγμάτων και της πλεονάζουσας πίεσης.

Με την ανάλυση των συνθηκών του συστήματος και του μοτίβου κατανάλωσης, οι ειδικοί της Grundfos αξιολογούν τις επιλογές για κάθε δίκτυο διανομής. Οι συστάσεις μας γίνονται έναντι του οικονομικού επιπέδου των διαρροών και των διαθέσιμων πόρων για να διατηρηθεί μία βιώσιμη στρατηγική διαχείρισης πίεσης.

Για παράδειγμα, μία μεγάλη αντλία παρουσιάζει μεγάλα υδραυλικά πλήγματα. Αυτό οφείλεται στην αδράνεια της αντλίας. Οι μικρότερες αντλίες μειώνουν τον κίνδυνο υδραυλικών πληγμάτων, ενέχουν μικρότερη επένδυση κεφαλαίου και λειτουργικό κόστος και μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και τις απώλειες λόγω διαρροών.

Μοναδικός έλεγχος αναλογικής πίεσης της Grundfos

Ο έλεγχος αναλογικής πίεσης αυτόματα βελτιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση και ελαχιστοποιεί τις απώλειες νερού, ενώ είναι μία λύση που θα βρείτε μόνο στην Grundfos. Στη μονάδα ελέγχου Control MPC, ο έλεγχος αναλογικής πίεσης αντισταθμίζει την πλεονάζουσα πίεση του συστήματος ρυθμίζοντας αυτόματα το σημείο ρύθμισης στην πραγματική ροή. Σε περιπτώσεις με υψηλή παροχή, η απώλεια πίεσης στο σύστημα των αγωγών είναι σχετικά υψηλή. Εάν η απώλεια πίεσης στο σύστημα αγωγών είναι 1 bar, η πίεση κατάθλιψης του συστήματος πρέπει να ρυθμιστεί στα 6 bar για να αποδώσει μία πίεση συστήματος των 5 bar.

Σε περίπτωση χαμηλής παροχής, η απώλεια πίεσης στο σύστημα αγωγών μπορεί να είναι μόνο 0.2 bar. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση του συστήματος στα 5.8 bar εάν το σημείο ρύθμισης είναι σταθερό στα 6 bar. Τα πλεονάζοντα 0.8 bar αντιπροσωπεύουν περιττή κατανάλωση ενέργειας και καταπόνηση των κύριων αγωγών.

Για να αντισταθμιστεί αυτή η πλεονάζουσα πίεση συστήματος, η λειτουργία αναλογικής πίεσης μειώνει αυτόματα την πίεση κατάθλιψης στα 5.2 bar, αποδίδοντας σημαντικές μειώσεις στην ενεργειακή κατανάλωση και στο νερό χωρίς έσοδα.

Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Αξιόπιστη και οικονομική διανομή νερού.


Εγχειρίδιο αντλίας

Pump Handbook

Ένας οδηγός για τη διαστασιολόγηση και τη βελτιστοποίηση αξιόπιστων συστημάτων άντλησης.


DDD

Demand Driven Distribution case story

Η Διανομή Βάσει Ζήτησης (Demand Driven Distribution) της Grundfos παρέχει σημαντικές μειώσεις στις απώλειες λόγω διαρροών και σε ενεργειακό κόστος.


προφίλ

Κάντε ένα βήμα πίσω...

Ρίξτε μια ματιά στη γενική εικόνα.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr