Μεταφορά Ακάθαρτων Υδάτων

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Σε σύγκριση με ένα σύστημα παροχής νερού που διανέμει νερό και διασφαλίζει επαρκή πίεση στον τελικό χρήστη, η μεταφορά ακάθαρτων υδάτων απαιτεί μια μεγάλη γκάμα από αντλίες για να διατηρούν τα ακάθαρτα ύδατα σε κίνηση μέσα σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενη πίεση. Ανάλογα με την τοπογραφία και τους τοπικούς κανονισμούς, μπορεί να απαιτείται ένας συνδυασμός από υπονόμους βαρύτητας και συστήματα λυμάτων υπό πίεση.

Η Grundfos μπορεί να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα, από μεγάλης κλίμακας, πλήρως εξατομικευμένους σταθμούς άντλησης μέχρι πλήρεις προκατασκευασμένους υποβρύχιους σταθμούς άντλησης, από μεγάλες αντλίες αξονικής και μεικτής παροχής που μπορούν να αντιμετωπίσουν τεράστιες ροές επιφανειακών ή ομβρίων υδάτων σε χαμηλό μανομετρικό μέχρι αντλίες άλεσης λυμάτων για υπό πίεση συστήματα με μικρές ποσότητες νερού και μικρές μονάδες ανύψωσης για τη μεταφορά των αποβλήτων μακριά από τα κτίρια. Επιπλέον, η Grundfos παρέχει πλήρεις λύσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

Οι λύσεις της Grundfos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εγκαταστάσεις άντλησης και όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα εξ αρχής. Η αειφορία της μεταφοράς ακάθαρτων υδάτων με την πάροδο του χρόνου απαιτεί μία ανθεκτική λύση άντλησης που διασφαλίζει οικονομική και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Η εμπειρία στο σχεδιασμό έργων σημαίνει ότι η Grundfos μπορεί να διασφαλίσει λύσεις για ενεργειακή βελτιστοποίηση χωρίς συμβιβασμούς στην αξιοπιστία, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει σε λειτουργία τις αντλίες σας κατά τη διάρκεια αντικατάστασης ή έργων ανακαίνισης, και ενσωματώνει στις λύσεις της ελαχιστοποίηση κινδύνων και αειφορία. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω προσομοιώσεων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) στη φάση σχεδιασμού, αναλύσεων Κόστους Κύκλου Ζωής για πλήρη συστήματα αντλιών και ελέγχων αντλιών για ενεργειακή βελτιστοποίηση.

Η Grundfos διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης για λύσεις άντλησης και κατασκευάζει τους δικούς της κινητήρες αντλιών για όλους τους τύπους υγρών και όλες τις απαιτήσεις παροχής. Αυτό διασφαλίζει την τέλεια συμφωνία μεταξύ των υδραυλικών, των κινητήρων, των ηλεκτρικών και όλων των άλλων μηχανικών εξαρτημάτων που συνιστούν μία ολοκληρωμένη λύση άντλησης, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό σημείο απόδοσης.

Οι υψηλής απόδοσης κινητήρες που έχουν αναπτυχθεί από την Grundfos σε συνδυασμό με αποκλειστικές μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, πληρούν και μερικές φορές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία σχετικά με την αποδοτικότητα των κινητήρων σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 85% του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) ενός κανονικού συστήματος αντλιών είναι ενεργειακό κόστος, η μετάβαση σε τεχνολογία κινητήρων υψηλής απόδοσης μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση του LCC έως και κατά 50% καθώς και σε μείωση στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Η Grundfos παρέχει εξωτερικές μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), μονάδες ελέγχου Dedicated Controls και εποπτεία μέσω διαδικτύου (Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos) που ενσωματώνονται πλήρως σε ένα σύστημα άντλησης. Τα συστήματα Dedicated Controls καθιστούν εύκολο τον έλεγχο τυπικών και ειδικών λειτουργιών αντλίας, όπως βελτιστοποίηση ενέργειας και προστασία από την απόφραξη, με μια εύκολη στη χρήση διεπαφή SCADA. Τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της Grundfos περιλαμβάνουν διεπαφές επικοινωνίας έτοιμες για χρήση (plug-and-play) που επικοινωνούν με το 95% των προτύπων επικοινωνίας που διατίθενται στην αγορά.

Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Sewage pumping

Sewage pumping

Ακριβείς πληροφορίες και θεωρία για τη βελτιστοποίηση υποδομών.


Stormwater Tanks

Design of stormwater tanks

Το εγχειρίδιο της Grundfos "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" καλύπτει κάθε άποψη σχεδιασμού μιας δεξαμενής ομβρίων, από τη διαστασιολόγηση μέχρι την εγκατάσταση.


grundfos water utility profile

Κάντε ένα βήμα πίσω...

Ρίξτε μια ματιά στη γενική εικόνα. Φυλλάδιο προφίλ παροχής νερού της Grundfos


Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr