Υδροληψία για Γεωργική Χρήση

Επισκόπηση

Επισκόπηση

Η άρδευση αρχίζει με την υδροληψία για την καλλιέργεια από υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα από ένα κανάλι ή δεξαμενή αποθήκευσης. Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται στην υδροληψία πρέπει να πληρούν μεταβαλλόμενες συνθήκες πάνω και κάτω από το έδαφος, οι οποίες έχουν επίδραση στην πίεση και την παροχή που απαιτείται μέρα με την ημέρα και από εποχή σε εποχή.

Ένα σύστημα άντλησης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τη σωστή ποσότητα πίεσης και παροχής στο ακροφύσιο. Παραδοσιακά, το νερό διανέμεται από την πηγή νερού σε χαμηλή ή σταθερή πίεση από αντλίες που λειτουργούν σε μία ταχύτητα, όπου η απλή λύση είναι το υπερβολικό μέγεθος της αντλίας. Ωστόσο, αυτό συνιστά σπατάλη - ενέργειας, νερού και της επένδυσης του καλλιεργητή.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει αντλίες μεταβλητής ταχύτητας που μπορούν να ρυθμίζουν το μανομετρικό και την παροχή τους για να αντισταθμίζουν τις μεταβολές στη στάθμη του νερού, μειώνοντας έτσι τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού. Εάν απαιτείται διήθηση στην υδροληψία, έξυπνες μονάδες ελέγχου αντλιών διασφαλίζουν ότι δεν θα παρατηρηθεί μειωμένη πίεση στο ακροφύσιο με την πάροδο του χρόνου.

Αφοσίωση στη σύγχρονη γεωργική άρδευση

Η Grundfos μπορεί να παρέχει λύσεις άντλησης που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, προστατεύουν τους υδάτινους πόρους και διατηρούν την παραγωγικότητα σε βέλτιστα επίπεδα. Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που διαθέτουμε στην άντληση διασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η Grundfos προσφέρει την εκτενέστερη γκάμα συστημάτων άντλησης άρδευσης στον τομέα. Τα συστήματα άντλησης που διαθέτουμε, είναι αποτελεσματικά, ελεγμένα για αξιοπιστία και σχεδιασμένα να συνεργάζονται απρόσκοπτα με τις σύγχρονες αγροτικές λειτουργίες.

Ανεξάρτητα του μεγέθους της εφαρμογής, η Grundfos μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη πίεση και παροχή για σύγχρονη αγροτική άρδευση. Αντλίες μεταβλητής ταχύτητας και ελεγκτές που ενσωματώνονται εύκολα, αντιδρούν αυτόματα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ζητήσεις για να διατηρούν χαμηλό το κόστος λειτουργίας. Κάθε εξάρτημα στο σύστημα έχει κατασκευαστεί για να συνεργάζεται απρόσκοπτα με το επόμενο.

Σχετικές εφαρμογές
Σύγχρονα συστήματα άντλησης

Σύγχρονα συστήματα άντλησης για σύγχρονη γεωργική άρδευση

Η σύγχρονη αγροτική άρδευση είναι μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση αειφόρου κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης νερού, συνθηκών αγοράς, και της εφαρμογής της εμπειρίας και της γνώσης για να διασφαλιστεί ο καλύτερος σχεδιασμός για εφαρμογές άρδευσης. Η κατανόηση των παλαιότερων πρακτικών, τα σημερινά ζητήματα νερού και ενέργειας και οι εξελίξεις στην τεχνολογία αντλιών είναι όλα παράγοντες που συνεισφέρουν στην κατασκευή συστημάτων αντλιών που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας.

Οι προκλήσεις στη γεωργία απαιτούν νέες τεχνικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Η γεωργική αγορά μεταβάλλεται γρήγορα, και οι σημερινοί καλλιεργητές δεν μπορούν να στηρίζονται στην τεχνολογία και τις πρακτικές του παρελθόντος.
Για να διατηρήσουν υψηλή παραγωγικότητα και για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά των γεωργικών προϊόντων, οι καλλιεργητές πρέπει να επικεντρώνουν την προσοχή τους όλο και περισσότερο στην αποδοτικότητα, που περιλαμβάνει ενεργειακή βελτιστοποίηση και καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων. Και εδώ, τα συστήματα άντλησης παίζουν ζωτικό ρόλο

Τι είναι άρδευση;
Με απλά λόγια, η άρδευση είναι η τεχνητή εφαρμογή νερού στις ρίζες των φυτών, με στόχο την υποβοήθηση της ανάπτυξης των γεωργικών καλλιεργειών. Λιπάσματα και χημικά χρειάζεται να προστεθούν στο σύστημα άρδευσης, και η άρδευση παίζει επίσης ρόλο στην προστασία από τον παγετό.

Η επιτυχής γεωργία εξαρτάται από την επαρκή πρόσβαση των καλλιεργητών σε νερό. Σύμφωνα με τις κρατούσες απόψεις στα μέσα του περασμένου αιώνα, το νερό ήταν ένας αστείρευτος πόρος. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το νερό είναι ένας πόρος που χρειάζεται διαχείριση. Δεν πρόκειται μόνο για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Σήμερα οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και τρώνε περισσότερο κρέας, και αυτό απαιτεί περισσότερο νερό για την παραγωγή τροφίμων.

Η ενεργειακή κατανάλωση είναι ένα ακόμη ζήτημα για τον σύγχρονο καλλιεργητή. Η ενέργεια για τις αντλίες άρδευσης είναι σήμερα ένας από τους υψηλότερους παράγοντες κόστους για τους καλλιεργητές, κι όμως πολλοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τις τεράστιες δυνητικές εξοικονομήσεις που μπορούν να έχουν από την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.

Η σύγχρονη γεωργία απαιτεί λύσεις άρδευσης που βελτιστοποιούν την ομοιομορφία της άρδευσης, μειώνουν το ενεργειακό κόστος, προστατεύουν τους υδάτινους πόρους και διατηρούν την παραγωγικότητα στα καλύτερά της. Η γεωργική αγορά αλλάζει και αυτές οι αλλαγές απαιτούν μεγαλύτερη εστίαση στην εφαρμογή γνώσης, εμπειρίας και ολικών λύσεων άρδευσης με όλα τα εξαρτήματα ενσωματωμένα.

Τι να λάβετε υπόψη σας για την παροχή νερού στην καλλιέργεια
Η άρδευση αρχίζει με την υδροληψία για την καλλιέργεια από υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα από ένα κανάλι ή δεξαμενή αποθήκευσης. Το επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία νερού, εάν χρειάζεται, και ίσως ή προσθήκη λιπασμάτων ή χημικών. Τέλος, το νερό χορηγείται στην καλλιέργεια με διάφορες τεχνικές, όπως κατάκλυση, άρδευση με καταιονισμό ή εφαρμογές στάγδην/μικρο-ψεκασμού.

Τα μηχανοποιημένα συστήματα καταιονισμού, όπως ένα περιστρεφόμενο σύστημα, είναι αποτελεσματικά για την κάλυψη μεγάλων περιοχών. Τέτοια συστήματα συνήθως προσαρτώνται σε μια αντλία που μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα νερού και πίεσης - και πολλών ακόμα, για κάθε ενδεχόμενο. Μία βαλβίδα τυπικά χειρίζεται την υπερβολική ποσότητα παροχής και πίεσης.

Η στάγδην άρδευση και ο μικροψεκασμός αφορούν εφαρμογές χαμηλής πίεσης, εκεί όπου απαιτείται μείωση της δυνητικής εξάτμισης και απορροής. Η διατήρηση σταθερής πίεσης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθε ζώνη στο σύστημα, και αυτή μπορεί να είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική μέθοδος άρδευσης, αν γίνει σωστή διαχείριση. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα πρέπει να μπορεί να αντισταθμίζει τις μεταβολές στην παροχή για να διασφαλίσει σταθερή πίεση στις ζώνες.

Ένα σύστημα ενίσχυσης Grundfos Hydro MPC εφοδιασμένο με Grundfos CRE − αντλίες ελεγχόμενες με μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας − έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και να διασφαλίζει σταθερή πίεση.

Παραδοσιακές προσεγγίσεις και λύσεις άντλησης
Η ανάσυρση υπόγειων υδάτων τυπικά ενέχει υποβρύχιες ή κατακόρυφες στροβιλαντλίες που μπορούν να φέρουν το νερό στην επιφάνεια. Για επιφανειακή υδροληψία, οι παραδοσιακές λύσεις είναι οι φυγοκεντρικές αντλίες σε διάφορες διαμορφώσεις, οι αντλίες διαιρούμενου κελύφους και αντλίες τύπου end suction.

Αυτές οι αντλίες πρέπει να πληρούν μεταβαλλόμενες συνθήκες πάνω και κάτω από το έδαφος, οι οποίες έχουν επίδραση στην πίεση και την παροχή που απαιτείται μέρα με την ημέρα και από εποχή σε εποχή. Ένα σύστημα άντλησης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τη σωστή ποσότητα πίεσης και παροχής στο ακροφύσιο. Μία απλή λύση είναι το υπερβολικό μέγεθος της αντλίας, για να μπορεί η αντλία να χειριστεί το χειρότερο δυνατό σενάριο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι η αντλία δεν πρόκειται σχεδόν ποτέ να λειτουργήσει στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας της. Θα δημιουργεί πολλή πίεση και θα καταναλώνει πολλή ενέργεια που δεν θα χρησιμοποιείται παραγωγικά με κανένα τρόπο.

Παραδοσιακά, το νερό διανέμεται από την πηγή - είτε πρόκειται για υπόγεια είτε για επιφανειακά ύδατα από ένα κανάλι ή δεξαμενή αποθήκευσης - σε χαμηλή ή σταθερή πίεση από αντλίες που λειτουργούν σε μία ταχύτητα. Η χορήγηση στην καλλιέργεια γίνεται από ακροφύσια, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιφανειακή κάλυψη, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στην απορροή, την εξάτμιση και τον παρασυρμό από τον άνεμο. Η παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή στην περιοχή άρδευσης είναι ένας σχετικά νέος κλάδος.

Ωστόσο, η διαχείριση πίεσης αποτελεί ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό, και με την πάροδο του χρόνου, συνήθως χρησιμοποιούνται βαλβίδες μείωσης πίεσης για τη μείωση της πίεσης στο σύστημα. Ωστόσο, η εγκατάσταση βαλβίδων είναι δαπανηρή και απαιτούν συχνό σέρβις και αντικατάσταση ενώ η λειτουργία τους καταναλώνει πολλή ενέργεια.

Εάν φανταστούμε ότι ένα σύγχρονο σύστημα άρδευσης είναι ένα αυτοκίνητο και η αντλία είναι ο κινητήρας, θα σας φαινόταν λογικό να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας πατώντας συνεχώς τέρμα το γκάζι και ελέγχοντας την ταχύτητα με το φρένο; Κι όμως, αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη προσέγγιση για τις αντλίες άρδευσης.

Εάν η αντλία έχει προδιαγραφεί να λειτουργεί συνεχώς στην υψηλότερη ταχύτητα - για παράδειγμα όταν πλησιάζει ένας γωνιακός τομέας - γίνεται σπατάλη ενέργειας. Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για βέλτιστη χρήση ενέργειας σε μια περιστρεφόμενη εφαρμογή μπορούν εύκολα να καλυφθούν με τη χρήση μιας αντλίας μεταβλητής ταχύτητας. Αυτό προσφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις σε ενέργεια ενώ διατηρεί την πίεση.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας
Πλήρη συστήματα άντλησης αντί για μεγάλες, απομονωμένες αντλίες είναι ο δρόμος για το μέλλον. Για παράδειγμα, η δαπανηρή και χρονοβόρα χρήση βαλβίδων μείωσης πίεσης για να διατηρηθεί σταθερή η πίεση μπορεί να εξαλειφθεί με μια επένδυση σε ελεγκτές αντλιών για την αποτελεσματική διαχείριση της πίεσης. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε κόστος μακροπρόθεσμα, καθώς και σέρβις, και μειώνετε την ενεργειακή κατανάλωση.

Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση βαλβίδων σε άρδευση καταιονισμού. Μία πολύ καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η χρήση μιας αντλίας μεταβλητής ταχύτητας και ενός αισθητήρα πίεσης πάνω στο περιστρεφόμενο σύστημα, που στη συνέχεια θα ρύθμιζε αυτόματα την απόδοση της αντλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιστρεφόμενου συστήματος. Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη ομοιομορφία στην άρδευση και το ενεργειακό κόστος διατηρείται χαμηλό. Ένας ελεγκτής αντλίας προσφέρει το πρόσθετο πλεονέκτημα προστασίας της αντλίας από την ξηρή λειτουργία ή τις διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

Οι αυξομειώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στη στάθμη του υπόγειου και του επιφανειακού νερού ουσιαστικά μεταβάλλουν τις προδιαγραφές για ένα σύστημα άντλησης, καθώς αυτές οι διακυμάνσεις μεταβάλλουν το μανομετρικό. Μία αντλία μιας ταχύτητας που έχει διαστασιοποιηθεί για ανύψωση από την κατώτατη στάθμη νερού θα κατασπαταλήσει πολλά χρήματα σε ενέργεια όταν η στάθμη είναι υψηλή. Από την άλλη πλευρά, μια αντλία μεταβλητής ταχύτητας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει το μανομετρικό και την παροχή της για να αντισταθμίζει τις αλλαγές στη στάθμη του νερού, μειώνοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού.

Η γκάμα εφαρμογών αντλιών στην γεωργική άρδευση είναι μεγάλη και ποικίλη. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η χρήση έξυπνων μονάδων ελέγχου αντλιών που έχουν σχεδιαστεί για την εν λόγω εφαρμογή.

Σχεδιάζοντας ένα σύγχρονο σύστημα άρδευσης
Πρέπει να αναλογιστούμε τις συγκεκριμένες εφαρμογές άρδευσης με νέους τρόπους, και συγκεκριμένα πρέπει να σχεδιάσουμε το σύστημα άρδευσης σύμφωνα με την εφαρμογή. Οι αντλίες πρέπει να είναι πολύ περισσότερο ενοποιημένες με το υπόλοιπο σύστημα άρδευσης. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία πρέπει να σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τον υπόλοιπο αρδευτικό εξοπλισμό, ή ο αρδευτικός εξοπλισμός πρέπει να σχεδιαστεί για να ταιριάζει με την αντλία.

Η τρέχουσα προσέγγιση είναι η απλή εγκατάσταση μιας αντλίας με δυνατότητα να παρέχει πάντα περισσότερο από το απαιτούμενο νερό, κατασπαταλώντας ενέργεια και χρήματα. Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα της αντλίας ως κινητήρα αυτοκινήτου: Η αγορά ενός υπερμεγέθους κινητήρα ως τροποποίηση του αυτοκινήτου σας θα αποδειχθεί δαπανηρή υπόθεση και δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την άνετη ή αποδοτική από απόψεως καυσίμων κίνηση του αυτοκινήτου!

Μεταφέρετε τώρα αυτό το παράδειγμα σε ένα σύστημα άρδευσης, όπου η αντλία πρέπει να κάνει περισσότερα από το να παρέχει απλώς νερό στους αγωγούς για να είναι αποτελεσματική. Για παράδειγμα, η προσθήκη μονάδων κίνησης μεταβλητής ταχύτητας βελτιώνει την απόδοση της άντλησης υπογείων υδάτων όταν αντλούνται απευθείας σε ένα σύστημα άρδευσης. Η επιφανειακή υδροληψία και διανομή μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση πιεστικών συστημάτων πολλαπλών αντλιών, και στον πίνακα ελέγχου, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου διασφαλίζουν την αξιόπιστη παροχή νερού, προστατεύοντας την αντλία από την ξηρή λειτουργία, τη βλάβη του κινητήρα ή τις διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στο σχεδιασμό για να παρέχουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στον καλλιεργητή ένα σύγχρονο σύστημα άντλησης άρδευσης. Η διατήρηση σωστής πίεσης και παροχής στους αγωγούς και στο ακροφύσιο σημαίνει περισσότερο νερό ανά kWh και εξοικονομήσεις στην ενέργεια, που είναι ένα από τα υψηλότερα κόστη στη γεωργία.

Νωρίτερα, μιλήσαμε για τη σημασία της διατήρησης σταθερής πίεσης σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα άρδευσης. Αυτό γίνεται πολύ σημαντικό εάν το περιστρεφόμενο σύστημα έχει εφοδιαστεί με μπεκ άκρου και ίσως και με γωνιακό τομέα. Μόλις ενεργοποιηθεί το μπεκ άκρου ή ο γωνιακός τομέας, η πίεση στην κύρια γραμμή του περιστρεφόμενου συστήματος θα πέσει, και αυτό θα επηρεάσει την ομοιομορφία της άρδευσης.

Η λύση είναι η αντικατάσταση της κύριας αντλίας του περιστρεφόμενου συστήματος με μία αντλία μεταβλητής ταχύτητας, που θα αντιδράσει άμεσα σε μια πτώση πίεσης όταν ενεργοποιηθεί ένα μπεκ άκρου ή ένας γωνιακός τομέας. Σε τέτοια διαμόρφωση είναι εφικτό να διατηρηθεί ακριβώς η ίδια πίεση σε όλους τους καταιονιστήρες και με αυτό τον τρόπο να αποδοθεί υψηλή ομοιομορφία.

Ένα σύγχρονο σύστημα άντλησης δεν είναι μόνο οι αντλίες. Μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, έξυπνες μονάδες ελέγχου, ακόμη και απομακρυσμένη διαχείριση, απαιτούν όλα την ενσωμάτωση όλων των εξαρτημάτων σε ένα σύστημα άρδευσης.

Το μέλλον: ολικές λύσεις, εξατομικευμένες για την εφαρμογή
Η ανάπτυξη που περιγράφηκε παραπάνω καταδεικνύει την ανάγκη για προσεκτική προσέγγιση ολόκληρου του συστήματος άρδευσης και την ενσωμάτωσης όλων των εξατομικευμένων για την εφαρμογή εξαρτημάτων. Κάτι τέτοιο απαιτεί εμπειρία και γνώση, και την ικανότητα να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή του νερού από την πηγή στην καλλιέργεια - από την υδροληψία μέχρι την επεξεργασία και τη διανομή του νερού στην εφαρμογή άρδευσης, ενώ όλα παρακολουθούνται προσεκτικά και ρυθμίζονται καθ' όλη τη διαδρομή.

Η σύγχρονη γεωργία απαιτεί ευρύτερη κατανόηση της ενσωμάτωσης των εξαρτημάτων, και το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο καλλιεργητής μπορεί να ανταποκριθεί σε ζητήματα ενεργειακής κατανάλωσης και παροχής νερού, απομονώνοντας συγκεκριμένα περιοχές όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν εξοικονομήσεις, δημιουργώντας αυξημένα κέρδη ανά στρέμμα.

Αυτό δεν είναι μία άσκηση που μπορεί να εκτελεστεί μεμονωμένα. Πρέπει να συνυπολογιστούν όλες οι σχετικές τοπικές συνθήκες, όπως οι εδαφικές συνθήκες, η καλλιέργεια, η τοπογραφία και οι καιρικές συνθήκες. Τότε, ο έλεγχος των αντλιών συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της έξυπνης διαχείρισης είναι ο δρόμος για το μέλλον.

Οι εξοικονομήσεις στην ενέργεια είναι εκεί - και είναι σημαντικές. Το πρόσθετο όφελος για τον καλλιεργητή είναι, εκτός του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας, η με μεγαλύτερη ακρίβεια χορήγηση του νερού στην καλλιέργεια, οδηγώντας σε καλύτερη σοδειά, αυξημένη αποδοτικότητα και καλύτερη διαχείριση νερού, διασφαλίζοντας έτσι αειφόρο γεωργία στο μέλλον.

Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο