Παροχή νερού

Συνολικά

Συνολικά

Παροχή νερού

Τα μοτίβα κατανάλωσης διαφέρουν από τομέα σε τομέα. Μερικές απαιτούν συχνή χρήση νερού σε μικρότερες ποσότητες ενώ άλλες χρειάζονται την γρήγορη πλήρωση αρκετών μεγάλων δεξαμενών, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή του νερού σε διαφορετικά μέρη του κτιρίου. Η εκτενής γκάμα αντλιών κοινωφελών υπηρεσιών της Grundfos έχει αναπτυχθεί με προσοχή για να διασφαλίζεται συνεχώς η σταθερή πίεση και η ομαλή παροχή σε εφαρμογές παροχής νερού. Εάν χρειάζεται, η ποιότητα του νερού μετράται και ελέγχεται αποτελεσματικά μέσω ενός προηγμένου συστήματος μέτρησης και ελέγχου.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας, οι αξιόπιστες αντλίες που διαθέτουμε μπορούν να εξατομικευτούν για να παρέχουν επακριβώς την απαιτούμενη πίεση. Εκτός από τις πολυβάθμιες και μονοβάθμιες αντλίες, διατίθενται ενισχυτικές αντλίες υψηλής απόδοσης που εγγυώνται σταθερή πίεση σε κρίσιμες ή απαιτητικές εφαρμογές. Τα πιεστικά συστήματα μπορούν να παραδοθούν πλήρη με μονάδες VFD και μονάδες ελέγχου.

Φυσικά, όλες οι αντλίες της Grundfos για εφαρμογές παροχής νερού φέρουν τις επίσημες εγκρίσεις για πόσιμο νερό.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο