Ακάθαρτα ύδατα

Συνολικά

Συνολικά

Ακάθαρτα ύδατα

Η σειρά των αντλιών λυμάτων της Grundfos έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να καλύπτει πραγματικά κάθε τύπο ακάθαρτων υδάτων. Ίνες, γρέζια, οργανικά σωματίδια και στερεά αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα από τις αντλίες μας ή τα συστήματα άντλησης τα οποία διατίθενται τόσο για ξηρή όσο και για υγρή εγκατάσταση. Η σειρά περιλαμβάνει λύσεις για:

  • Λύματα
  • Αποστράγγιση
  • Απόβλητα
  • Διανομή ακάθαρτων υδάτων

Οι αντλίες διατίθενται σε διάφορες παραλλαγές σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα. Η καταλληλότητα του υλικού εξαρτάται από τη φύση των ακάθαρτων υδάτων και από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η αντλία. Σε εφαρμογές όπου τα γρέζια και τα παρόμοια μεταλλικά κομμάτια είναι συνηθισμένα, η αντλία μπορεί να εφοδιαστεί με διάταξη άλεσης.

Οι ειδικοί περί κοινωφελών υπηρεσιών της Grundfos είναι πάντα διαθέσιμοι εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την εκτεταμένη τεχνογνωσία τους στις αντλίες λυμάτων και στα συστήματα άντλησης λυμάτων. Ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωφελή εφαρμογή.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Η Grundfos παρέχει κινητήρες και αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX για εκρηκτικά περιβάλλοντα.


Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο