Χειρισμός Ακάθαρτων Υδάτων

Συνολικά

Συνολικά

Για τις εξορυκτικές εφαρμογές, η επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων είναι η διεργασία αφαίρεσης ρύπων από το νερό που εκκενώνεται από τις εξορυκτικές λειτουργίες και την επεξεργασία ορυκτών, καθώς και από τα κτίρια και την επιφανειακή απορροή. Η επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων τυπικά χρησιμοποιεί μηχανικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες για την αφαίρεση αυτών των ρύπων.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει μία πλήρη σειρά εξαρτημάτων για τη μεταφορά, το χειρισμό και τον καθαρισμό αποθηκευμένων ακάθαρτων υδάτων και ιλύος, και για μηχανικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες ακάθαρτων υδάτων. Επιπλέον, διατίθενται λύσεις πλήρους παρακολούθησης, ελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Η διεργασία της επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων ποικίλει από τις απλές δεξαμενές που λειτουργούν μόνο με καθίζηση, μέχρι τις εκλεπτυσμένες διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας που γνωρίζουμε σήμερα. Η επεξεργασία του νερού βιομηχανικών κατεργασιών για να επανεισαχθεί στις διεργασίες εκχύλισης, για παράδειγμα, είναι μια επίσης σημαντική δραστηριότητα, που μειώνει σημαντικά την ανάγκη για παροχή μη επεξεργασμένων υδάτων.

Οι σειρές από πανίσχυρες αντλίες ακάθαρτων υδάτων της Grundfos έχουν σχεδιαστεί για το χειρισμό απορροών, αποβλήτων και λυμάτων από εξορυκτικές λειτουργίες και επεξεργασία ορυκτών, καθώς και από τον οικισμό του ορυχείου. Με αποτελεσματικές μονοκάναλες πτερωτές ή πτερωτές τύπου SuperVortex, οι αντλίες SE της Grundfos διατίθενται σε διάφορα ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά και διασφαλίζουν ελεύθερη διέλευση μεγάλων στερεών, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο απόφραξης.

Οι αναμεικτήρες και οι αναδευτήρες της Grundfos προσφέρουν μία βέλτιστη, ενεργειακά αποδοτική λύση για ανάμειξη σε δεξαμενές οποιουδήποτε μεγέθους, δημιουργώντας μαζική ροή με σχεδόν ομοιόμορφη παροχή-ταχύτητα και περιορισμένο κίνδυνο νεκρών ζωνών. Αυτά τα προϊόντα προσφέρουν στιβαρή σχεδίαση με ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά, εύκολο σέρβις και συντήρηση και απροβλημάτιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα.

Η πλήρης σειρά από συστήματα δοσομετρικών αντλιών που διαθέτουμε είναι κατάλληλη για μεγάλους και μικρούς όγκους και βασίζεται σε διαφορετικές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα η Grundfos μπορεί επίσης να παρέχει ηλεκτρονικά και ηλεκτροχημικά παρελκόμενα για πλήρη έλεγχο, καθώς και ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για την προετοιμασία ξηρού υλικού και την αξιόπιστη δοσομέτρηση.

Η σωστή επιλογή υλικού είναι η πιο σημαντική μέθοδος για αποφυγή της διάβρωσης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των συστημάτων αντλιών. Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Επιπλέον, η Grundfos εξατομικεύει τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία και τα συμφωνητικά σέρβις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, και μπορεί επίσης να σας παρέχει κιτ ανταλλακτικών και τα συνιστώμενα ανταλλακτικά που πρέπει να έχετε επιτόπου.

Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr