Πλύση και καθαρισμός

Συνολικά

Συνολικά

Πλύση και καθαρισμός

Η πλύση και ο καθαρισμός είναι βασικές συνιστώσες σε όλους τους τομείς, είτε ως ενοποιημένο τμήμα μιας γραμμής διεργασίας είτε ως ξεχωριστή μονάδα. Η επιλογή αντλιών Grundfos για τη σταθερή ή κινητή εφαρμογή σας είναι ο σίγουρος δρόμος για αξιόπιστη και εντυπωσιακή απόδοση.

Η γκάμα πλύσης και καθαρισμού περιλαμβάνει αποκλειστικές αντλίες για τις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Πλυντήριο φιαλών
  • Πλυντήριο εξαρτημάτων
  • Πλυντήριο αυτοκινήτων
  • Κινητά συστήματα πλύσης
  • CIP
  • SIP

Μονοβάθμιες, πολυβάθμιες, υποβρύχιες αντλίες και αντλίες με περιστροφικούς λοβούς έχουν όλες βελτιστοποιηθεί για να αντέχουν στα διαβρωτικά απορρυπαντικά, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τις πολυάριθμες εκκινήσεις και παύσεις στις οποίες εκτίθενται κατά τη διαδικασία πλύσης και καθαρισμού. Οι αντλίες για εφαρμογές πλύσης και καθαρισμού διατίθενται σε υγιεινή και μη υγιεινή έκδοση.

Εφοδιασμένη με ένα μετατροπέα συχνότητας από το πρόγραμμα λύσεων E-solution της Grundfos, η συμπαγής αντλία λειτουργεί με ευκολία σε τρεις διαφορετικές πιέσεις: διανομή του σαπουνιού σε χαμηλή πίεση, σημειακός καθαρισμός σε υψηλή πίεση και έκπλυση σε ακόμη υψηλότερη πίεση.

Φυσικά, όλες οι αντλίες για πλύση και καθαρισμό μπορούν να εφοδιαστούν με δοσομετρικές αντλίες που δοσομετρούν την ακριβή ποσότητα του απορρυπαντικού.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο