Τριτογενής Επεξεργασία

Συνολικά

Συνολικά

Η εκκένωση κεκαθαρμένων λυμάτων σε ευαίσθητες περιοχές ή η χρήση τους για άρδευση απαιτεί τριτογενή επεξεργασία όπως διήθηση και/ή απολύμανση, στη φάση που είναι γνωστή ως τελική διήθηση (polishing) λυμάτων. Η Grundfos μπορεί να παρέχει συστήματα αντλιών για τη μεταβαλλόμενη ζήτηση αυτού του σταδίου επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων.

Τα φίλτρα άμμου είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αλλά και άλλες τεχνολογίες, όπως φίλτρα τυμπάνου και μεμβράνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διήθηση. Οποιαδήποτε τεχνολογία κι αν χρησιμοποιηθεί, η αξιόπιστη παροχή και πίεση πρέπει να διατηρηθούν από το σύστημα αντλιών τόσο για την τροφοδοσία όσο για την έκπλυση των φίλτρων με ανάστροφη ροή. Σωματιδιακή ύλη συγκρατείται μέσα στο φίλτρο μέσω διήθησης, προσκόλλησης και αναχαίτισης. Η ύλη που συγκρατείται θα αυξήσει την απώλεια πίεσης στο φίλτρο και πρέπει να αφαιρείται είτε συνεχώς είτε όταν η πτώση της πίεσης φτάσει κάποιο δεδομένο όριο.

Τα συστήματα φυγοκεντρικών αντλιών που διατίθενται σε μια γκάμα παροχών καθώς και για ξηρή ή υποβρύχια εγκατάσταση, διασφαλίζουν τη σωστή τροφοδοσία των φίλτρων. Η σειρά πολυβάθμιων συστημάτων ανύψωσης πίεσης Hydro MPC μεταφράζεται σε διαθέσιμη επαρκή πίεση για πλύση των φίλτρων με ανάστροφη ροή.

Μετά τη διήθηση, το νερό μπορεί να απολυμανθεί πριν την εκκένωση. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομέτρησης για μεγάλους ή μικρούς όγκους, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες απολύμανσης. Τα συστήματα απολύμανσης της Grundfos μπορούν να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις δοσομέτρησης που έχετε.

Η απολύμανση χρησιμοποιείται στην επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων για τη σημαντική μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών και, κατά συνέπεια, την αύξηση της ποιότητας των αποβλήτων. Η χημική επεξεργασία χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων και είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για αυτή τη δουλειά.

Με μία σειρά ηλεκτρονικών παρελκομένων, η Grundfos προσφέρει πλήρη έλεγχο των διεργασιών δοσομέτρησης και απολύμανσης που διαθέτετε και μπορεί να ενοποιηθεί απρόσκοπτα στο σύστημά σας. Η Grundfos διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και μπορεί να εξατομικεύσει ένα δοσομετρικό σταθμό που χρησιμοποιεί χημικά είτε ως συμπυκνώματα είτε ως έτοιμα για χρήση διαλύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας, την αποθήκευση των χημικών και το υφιστάμενο σύστημά σας.

Παραδοσιακά, οι ενώσεις χλωρίου είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος χημικής απολύμανσης λυμάτων. Η Grundfos μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας παρέχει λύσεις απολύμανσης που χρησιμοποιούν ενώσεις χλωρίου όπως αέριο χλώριο (Cl2), υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) και διοξείδιο του χλωρίου (ClO2). Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης και του συστήματος δοσομέτρησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr