Επιφανειακά ύδατα

Συνολικά

Συνολικά

Επιφανειακά ύδατα

Η εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία είναι δεδομένη όταν χρησιμοποιούνται αντλίες της Grundfos για την άντληση επιφανειακών υδάτων κάθε είδους - από θαλάσσια και ποτάμια ύδατα μέχρι όμβρια ύδατα. Οι υψηλής απόδοσης, πολυβάθμιες αντλίες μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχουν τα διαβρωτικά μέσα που συναντώνται στους διάφορους τύπους επιφανειακών υδάτων. Εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο και ορείχαλκο, η σειρά διατίθεται σε τιτάνιο σε εφαρμογές θαλάσσιων υδάτων. Οι στυπιοθλίπτες άξονα και οι πτερωτές έχουν και αυτά σχεδιαστεί με προσοχή με στόχο να παραταθεί η διάρκεια ζωής της αντλίας και να αποφευχθεί η διάβρωση.

Εάν τα επιφανειακά ύδατα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, η Grundfos παρέχει μία εκτενή γκάμα συστημάτων απολύμανσης και μηχανικών και ψηφιακών δοσομετρικών αντλιών που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις χημικές και μικροβιολογικές διεργασίες για να επιτευχθεί επακριβώς η απαιτούμενη ποιότητα. Επιπλέον, λύσεις μέτρησης και ελέγχου μπορούν να εξατομικευτούν για την εκπλήρωση των εκάστοτε προσωπικών αναγκών.

Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr