Επιφανειακά Ύδατα για Γεωργική Χρήση

Συνολικά

Συνολικά

Κατά την υδροληψία από ένα κανάλι ή δεξαμενή αποθήκευσης, οι αυξομειώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στη στάθμη του νερού μεταβάλλουν τις προδιαγραφές για ένα σύστημα άντλησης, καθώς αυτές οι διακυμάνσεις μεταβάλλουν το μανομετρικό. Μία αντλία μιας ταχύτητας που έχει διαστασιοποιηθεί για ανύψωση από την κατώτατη στάθμη νερού θα κατασπαταλήσει πολλά χρήματα σε ενέργεια όταν η στάθμη είναι υψηλή. Από την άλλη πλευρά, μια αντλία μεταβλητής ταχύτητας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει την ταχύτητά της για να αντισταθμίζει τις αλλαγές στη στάθμη του νερού προς όφελος της συνολικής παραγωγικότητας της καλλιέργειας.

Με τη βοήθεια της Grundfos, οι αγρότες θα αποκτήσουν ένα σύστημα που θα εξισορροπήσει την πρόσληψη με μεταβαλλόμενη στάθμη νερού και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, προσφέροντας προστασία έναντι της ξηρής λειτουργίας, της σπηλαίωσης και της αστοχίας του κινητήρα.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο