Καταιονιστήρες

Συνολικά

Συνολικά

Τα μόνιμα συστήματα καταιονισμού είναι αποτελεσματικά για την κάλυψη μεγάλων περιοχών. Η χρήση μιας αντλίας μεταβλητής ταχύτητας και ενός αισθητήρα πίεσης ρυθμίζει αυτόματα την απόδοση της αντλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολλαπλών καταιονιστήρων. Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη ομοιομορφία στην άρδευση και το ενεργειακό κόστος διατηρείται χαμηλό. Ένας ελεγκτής αντλίας προσφέρει το πρόσθετο πλεονέκτημα προστασίας της αντλίας από την ξηρή λειτουργία ή τις διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους παγετούς, οι καλλιεργητές πρέπει να μπορούν να στηρίζονται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας από τον παγετό που εκκινείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει. Για να διασφαλιστεί αυτό καθώς και η απαιτούμενη θωράκιση από το στρώμα του πάγου, τα συστήματα άντλησης που διαθέτουμε σε συνδυασμό με τις σωστές κεφαλές ψεκασμού μπορεί να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα.

Από τη δική μας πλευρά, οι βασικές αρχές για αυτή τη λειτουργία είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για κάθε σύστημα ποτίσματος και άρδευσης. Παρέχοντας νερό στη σωστή και σταθερή πίεση, τα συστήματα άντλησης που διαθέτουμε παρέχουν ένα ομοιόμορφο νέφος υγρασίας που θα καλύψει και θα προστατεύσει κάθε επιφάνεια της καλλιέργειας.

Αισθητήρες θερμοκρασίας, επικοινωνία δεδομένων και αυτοματισμοί μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν για αξιόπιστη λειτουργία της αντλίας. Και αν συμβεί κάτι, ένας συναγερμός θα αποσταλεί αμέσως στον αγρότη.

Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο