Επεξεργασία Ιλύος

Συνολικά

Συνολικά

Η ιλύς είναι ένα παραπροϊόν από την επεξεργασία λυμάτων σε κάθε παραδοσιακό εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, και ενώ το επεξεργασμένο νερό μπορεί να απορριφθεί στα ύδατα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας απόρριψης, ο χειρισμός της επεξεργασίας ιλύος είναι πιο πολύπλοκος. Γενικά, η τελική διάθεση θα είναι η χρησιμοποίηση ως λίπασμα σε γεωργικές εκτάσεις, η εναπόθεση σε μέρη διάθεσης αποβλήτων ή η επιτόπου ή από εξωτερικό συνεργάτη αποτέφρωση, συχνά ως μέρος παραγωγής ενέργειας.

Η άντληση ιλύος απαιτεί εξοπλισμό που μπορεί να διατηρήσει σε κίνηση τα ιξώδη μέσα, χωρίς να φράζει. Η πρωτογενής ιλύς πρέπει να αντληθεί από τους πρωτογενείς διαυγαστήρες προς την επεξεργασία ιλύος, και ο σταθμός άντλησης ιλύος απαιτεί προσεκτική επιλογή των αντλιών, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ιλύ και τη ροή.

Φυγοκεντρικές αντλίες όπως οι σειρές των αντλιών SE/SL ή S της Grundfos με πτερωτές τύπου vortex, χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχεδιαστεί για σκληρή χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα. Για την άντληση ιλύος, προτιμώνται οι αντλίες ξηρής εγκατάστασης καθώς αυτό επιτρέπει τη συχνή επιθεώρηση και την εύκολη συντήρηση.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Η Grundfos παρέχει εξωτερικές μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE) και προστασία κινητήρα (MP204) για την παρακολούθηση των συνθηκών του κινητήρα, διασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργία.

Πάχυνση/αποστράγγιση ιλύος

Ο βασικός σκοπός της πάχυνσης/αποστράγγισης της ιλύος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος της ιλύος, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το απαιτούμενο μέγεθος και χωρητικότητα των επακόλουθων διεργασιών και εξοπλισμού επεξεργασίας. Επιπλέον, μία μείωση της περιεκτικότητας σε νερό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση της ιλύος στο χωνευτήριο. Η αποτελεσματικότητα της αποστράγγισης εξαρτάται από τον τύπο του εξοπλισμού και την ποιότητα της ιλύος.

Η Grundfos μπορεί να παρέχει ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για να αναλάβουν την προετοιμασία και την αξιόπιστη δοσομέτρηση οργανικών πηκτικών ή πολυ-ηλεκτρολυτών. Η Grundfos διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και μπορεί να εξατομικεύσει ένα δοσομετρικό σταθμό που χρησιμοποιεί χημικά ως συμπυκνώματα, έτοιμα για χρήση διαλύματα ή ξηρά χημικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Η ιλύς μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας από μια δεξαμενή συγκέντρωσης ή δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος. Συνήθως, η ιλύς υποβάλλεται σε πάχυνση μέσω της βαρύτητας μέσα σε μια δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος ή μέσω μηχανικής αποστράγγισης σε απλές μονάδες αποστράγγισης, και πολύ απλά ενέχει την αφαίρεση του νερού από την ιλύ. Μπορούν να προστεθούν πολυ-ηλεκτρολύτες για να ενισχύσουν το σχηματισμό μεγάλων κροκίδων ιλύος.

Η αφαίρεση του νερού μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις σειρές αντλιών SE/SL και S της Grundfos, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση και διαχείριση παροχής, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης.

Οι δεξαμενές μπορούν να εφοδιαστούν με έναν αναμεικτήρα AMG χαμηλής ταχύτητας για να διασφαλιστεί ομοιογενής συγκέντρωση ιλύος. Οι αναμεικτήρες της Grundfos προσφέρουν στιβαρή σχεδίαση με ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά, εύκολο σέρβις και συντήρηση και απροβλημάτιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα.

Χώνευση ιλύος

Η ιλύς συχνά υποβάλλεται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές χώνευσης, σκοπός της οποίας είναι η μείωση της ποσότητας της οργανικής ύλης και των παθογόνων μικροοργανισμών που υφίστανται στα στερεά. Σήμερα, τα χωνευτήρια είναι σχετικά εύκολα στη λειτουργία, και παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται στη διεργασία χώνευσης ιλύος, απαιτείται χρόνος συγκράτησης 25 έως 30 ημερών. Για αυτή τη διεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αναμεικτήρας AMG χαμηλής ταχύτητας.

Λόγω της βιολογικής αποδόμησης της οργανικής ύλης, στο σύστημα θα παραχθεί βιοαέριο. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα συνδυασμού παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), όπου παράγει θερμότητα και ηλεκτρισμό.

Για μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, η αναερόβια χώνευση είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος επεξεργασίας ιλύος. Η αναερόβια χώνευση οδηγεί σε περαιτέρω αποδόμηση της ιλύος υπό αναερόβιες συνθήκες, μειώνοντας τη συνολική περιεκτικότητα της ιλύος σε οργανικές ουσίες κατά 40 έως 60%.

Μετά τη χώνευση, λαμβάνει χώρα η τελική αποστράγγιση. Η αποστραγγισμένη ιλύς πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα, μέσω αποτέφρωσης για την παραγωγή ενέργειας.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr