Καθίζηση

Συνολικά

Συνολικά

Η καθίζηση είναι μια φυσική διαδικασία επεξεργασίας υδάτων που χρησιμοποιείται για να κατακαθίσουν τα αιωρούμενα στερεά που υπάρχουν στο νερό υπό την επίδραση της βαρύτητας. Μία από τις απαιτήσεις για σωστή καθίζηση είναι η διατήρηση απαλού χειρισμού του υγρού με ένα σύστημα αντλιών που έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ του ιζήματος και των ζωτικών τμημάτων της αντλίας, μειώνοντας έτσι τη φυσιολογική φθορά.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει τέτοια συστήματα αντλιών που καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις, και επιπλέον διαθέτει μια γκάμα από λύσεις απολύμανσης που οδηγούν σε αύξηση της ταχύτητας καθίζησης του αιωρούμενου υλικού και βοηθούν στην αύξηση της ποιότητας του νερού.

Η διατήρηση απαλών και ελεγχόμενων ροών στις δεξαμενές καθίζησης και η κυκλοφορία του νερού από και προς τις δεξαμενές θέτει μεγάλες απαιτήσεις από τη λύση άντλησης που θα χρησιμοποιηθεί. Τα συστήματα αντλιών της Grundfos κυμαίνονται από τεράστιες αντλίες διαιρούμενου κελύφους και μεικτής παροχής, όπου η εστίαση είναι στη μετακίνηση του νερού και όχι στην πρόσθετη πίεση, μέχρι την πολύ επιτυχημένη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία (CR), καλύπτοντας όλες τις ενδιάμεσες απαιτήσεις απόδοσης.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες για κροκίδωση, απολύμανση και ρύθμιση του pH. Επιπλέον, η σειρά των ηλεκτρονικών και ηλεκτροχημικών παρελκομένων της Grundfos προσφέρει πλήρη έλεγχο των διεργασιών δοσομέτρησης και απολύμανσης που διαθέτετε και μπορεί να ενοποιηθεί απρόσκοπτα στο σύστημά σας.

Η βελτίωση της ποιότητας του νερού με ένα αποτελεσματικό, οικονομικό σύστημα για την προετοιμασία ξηρού υλικού χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην επεξεργασία νερού. Η Grundfos μπορεί να παρέχει ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για να αναλάβουν την προετοιμασία και την αξιόπιστη δοσομέτρηση οργανικών πηκτικών ή πολυ-ηλεκτρολυτών.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Η επεξεργασία υδάτων με την αντλία ως κεντρικό στοιχείο.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο