Ψύξη

Συνολικά

Συνολικά

Ψύξη

Οι αντλίες ψύξης της Grundfos είναι ιδανικές για την κυκλοφορία ψυκτικών σε εφαρμογές με θερμοκρασίες κάτω από 0°C. Με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και χωρίς παρεκκλίσεις από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Ενώ μία τυπική, μονοβάθμια, φυγοκεντρική αντλία χειρίζεται αποτελεσματικά την άλμη και τη γλυκόλη, μια πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για να αντιμετωπίσει πιο επικίνδυνα ψυκτικά που απαιτούν υψηλή πίεση, όπως διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία.

Η πολυβάθμια αντλία μπορεί να εφοδιαστεί με μαγνητική ζεύξη (MAGdrive) ή προστατευμένο κινητήρα που εξαλείφει αποτελεσματικά οποιονδήποτε κίνδυνο διαρροής και κατά συνέπεια διασφαλίζει απόλυτα ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας. Επιπλέον, η ικανότητα κυκλοφορίας διοξειδίου του άνθρακα επιτρέπει στην αποκλειστική αντλία της Grundfos να συνεισφέρει περιβαλλοντικά. Ιδιαίτερα στις τριτοκοσμικές χώρες όπου οι πόροι είναι ανεπαρκείς, είναι πολύ πλεονεκτική η δυνατότητα χρήσης ενός φυσικού ψυκτικού όπως το διοξείδιο του άνθρακα αντί για την παραγωγή δαπανηρών, συνθετικών ψυκτικών.

Επιπλέον της εκτενούς σειράς αντλιών υψηλής ποιότητας για κύρια ψυκτικά, η Grundfos προσφέρει επίσης μία αποκλειστική σειρά αντλιών για δευτερεύοντα ψυκτικά, που λειτουργούν χωρίς προβλήματα σε θερμοκρασίες έως τους -60°C. Φυσικά, όλες οι λύσεις ψύξης μπορούν να εξατομικευτούν για να ταιριάζουν με τις εκάστοτε, προσωπικές απαιτήσεις.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Η Grundfos προσφέρει μία μεγάλη γκάμα αντλιών που συμμορφώνονται με την οδηγία ATEX.
Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr