Επεξεργασμένα τρόφιμα

Συνολικά

Συνολικά

Επεξεργασμένα τρόφιμα

Είτε πρόκειται για την ανάμειξη νερού είτε εξαιρετικά ιξωδών μέσων, η Grundfos αντιμετωπίζει με ευκολία τις απαιτήσεις. Μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες τροφοδοτούν νερό στη δεξαμενή ανάμειξης ενώ η αντλία υγιεινής με περιστροφικούς λοβούς χειρίζεται απαλά τα πιο ιξώδη μέσα που συναντώνται στις παραγωγές επεξεργασμένων τροφίμων για τη διατήρηση της χαρακτηριστικής υφής τους. Εάν απαιτείται δοσομέτρηση, η αντλία με περιστροφικούς λοβούς έχει αυτή τη δυνατότητα σε διεργασίες υγιεινής. Σε μη υγειονομικές διεργασίες, διατίθενται ξεχωριστές δοσομετρικές αντλίες για την επακριβή δοσομέτρηση π.χ. άλμης και συστατικών τροφίμων.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο για ψήσιμο, ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται εξαιρετικά σημαντικός. Οι φυγοκεντρικές αντλίες in-line της Grundfos είναι ιδανικές για τον έλεγχο των διεργασιών ψύξης και θέρμανσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική θέρμανση της μάζας στο συγκεκριμένο για αυτήν επίπεδο και την επακόλουθη ψύξη της, πριν μετακινηθεί παρακάτω στο σταθμό πλήρωσης. Εάν η παστερίωση αποτελεί τμήμα της διεργασίας, διατίθενται αντλίες υγιεινής από ανοξείδωτο χάλυβα προς συμμόρφωση με τις υψηλές υγειονομικές απαιτήσεις.

Όλες οι αντλίες υγιεινής της Grundfos είναι συμβατές με CIP, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό καθαρισμό δεξαμενών, αγωγών και γραμμών διεργασιών χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο, η γραμμή παραγωγής προετοιμάζεται εύκολα για την επόμενη παρτίδα, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο εκτός λειτουργίας.

Εάν η βελτίωση της διαδικασίας συσκευασίας είναι σημαντική, η Grundfos προσφέρει προηγμένες λύσεις E-solutions που ρυθμίζουν αυτόματα την ταχύτητα των αντλιών στη γραμμή παραγωγής σύμφωνα με την ταχύτητα της διαδικασίας συσκευασίας.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο