Νερό Κατεργασίας - Υψηλής καθαρότητας

Συνολικά

Συνολικά

Νερό κατεργασίας – Υψηλής καθαρότητας

Σε κρίσιμες διεργασίες όπου η καθαρότητα του νερού παίζει πρωταρχικό ρόλο, η Grundfos σας διασφαλίζει απόλυτη σιγουριά. Με την υποστήριξη προηγμένης τεχνολογίας και ετών εμπειρίας, η σειρά των αντλιών μας εξασφαλίζει αξιόπιστη και ομαλή λειτουργία στον φαρμακευτικό τομέα και τον τομέα των ηλεκτρονικών, όπου ο δαπανηρός χρόνος εκτός λειτουργίας δεν αποτελεί επιλογή

Αρχικά, μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες μεταφέρουν το νερό προς τις διεργασίες απολύμανσης και επεξεργασίας. Μόλις το νερό κατεργασίας υποβληθεί σε επεξεργασία, είναι βασικό η καθαρότητα να παραμείνει ακριβώς η ίδια κατά τη μεταφορά στα επακόλουθα βήματα της διεργασίας. Οι αντλίες υγιεινής της Grundfos διαθέτουν επιφάνειες με ηλεκτροχημική στίλβωση οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί για τον προσεκτικό χειρισμό νερού υψηλής καθαρότητας, ακόμη και του εξαιρετικά ευαίσθητου υπερκαθαρού νερού που πρέπει να είναι πλήρως ελεύθερο σωματιδίων.

Φυσικά, διατίθενται εξελιγμένες ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες και συστήματα απολύμανσης για να υποστηρίξουν τη διαδικασία παρασκευής νερού υψηλής καθαρότητας.

Όλες οι αντλίες υγιεινής είναι συμβατές με CIP και SIP, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αγωγών, των δεξαμενών και των γραμμών διεργασιών χωρίς την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Η διαδικασία επιταχύνεται περαιτέρω μέσω δοσομετρικών αντλιών ακριβείας που προσθέτουν μόνο την απαιτούμενη ποσότητα χημικού, διασφαλίζοντας έτσι ότι απαιτείται μόνο ελάχιστη επακόλουθη έκπλυση. Γεγονός που με τη σειρά του εξοικονομεί και χρόνο και χρήμα.


Σημαντικές σημειώσεις

  • Όλες οι λύσεις αντλιών της Grundfos για την φαρμακοβιομηχανία μπορούν να εφοδιαστούν με τα σχετικά πιστοποιητικά.

Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr