Πρωτογενής επεξεργασία

Συνολικά

Συνολικά

Σταθμός διαλογής

Τα μη επεξεργασμένα ακάθαρτα ύδατα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μεγάλα υλικά, όπως χαρτί τουαλέτας, υφάσματα, χαρτοπετσέτες, καθώς επίσης και πλαστικές σακούλες ή κομμάτια ξύλου. Τέτοια υλικά πρέπει να αφαιρεθούν στο πρώτο μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας, για να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, η απόφραξη και η πιθανή δυσλειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. Συνεπώς, ο σταθμός διαλογής είναι το πρώτο βήμα στη μηχανική επεξεργασία των ακάθαρτων υδάτων.

Η αποτελεσματική πλύση του δεσμευμένου υλικού θα μειώσει σημαντικά την ποσότητα απόρριψης και θα αποτρέψει προβλήματα οσμών. Η Grundfos προσφέρει λύσεις αντλιών και ελέγχου για την αποτελεσματική ανάστροφη ροή για έκπλυση των σχαρών, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία του σταθμού διαλογής.

Η σειρά πολυβάθμιων συστημάτων ενίσχυσης πίεσης Hydro MPC της Grundfos σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις ζώνες πίεσης με ευκολία, και μαζί με τη σειρά παρελκομένων αισθητήρων στάθμης που διαθέτουμε διασφαλίζετε αποτελεσματική πλύση όλου του σταθμού διαλογής.

Αφαίρεση άμμου, αμμοχάλικου και γράσου

Μόλις τα ακάθαρτα ύδατα διαχωριστούν για την αφαίρεση των μεγάλων υλικών, το επόμενο βήμα στη μηχανική επεξεργασία είναι η αφαίρεση αμμοχάλικου και γράσου. Η αφαίρεσή τους πριν την έναρξη της βιολογικής επεξεργασίας των ακάθαρτων υδάτων είναι σημαντική για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων.

Η συνήθης λύση είναι ένας αεριζόμενος θάλαμος αμμοχάλικου και γράσου, όπου ο αερισμός λειτουργεί συνεχώς για να διατηρεί σε αιώρηση την οργανική ύλη ενώ το αμμοχάλικο και το γράσο αφαιρούνται μέσω καθίζησης και επίπλευσης. Εάν η άμμος και το αμμοχάλικο δεν αφαιρεθούν και συνεχίσουν στον πρωτογενή διαυγαστήρα ή ακόμη πιο πέρα στο εργοστάσιο, θα μπορούσε να παρουσιαστεί σημαντική αύξηση στην απόφραξη και τη φθορά του εξοπλισμού.

Η αφαίρεση του αμμοχάλικου απαιτεί στιβαρές και ανθεκτικές αντλίες. Οι σειρές αντλιών SE/SL και S της Grundfos με πτερωτές τύπου vortex έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση με μεγάλες παροχές λυμάτων, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης. Προσφέρουν την αξιοπιστία που χρειάζεστε για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία. Τα συστήματα διαχυτήρων από την Grundfos προσφέρουν διαχυτήρες με μικρές ή αδρές φυσαλίδες για μεγάλες παροχές αέρα για τις διεργασίες διαχωρισμού του αμμοχάλικου και αφαίρεσης του γράσου.

Δεξαμενή εξισορρόπησης

Η δεξαμενή εξισορρόπησης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πλεοναζόντων ακάθαρτων υδάτων κατά τη διάρκεια έντονης βροχής. Οι δεξαμενές εξισορρόπησης μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την οικονομική βελτιστοποίηση του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων καθώς επιτρέπουν την κατασκευή μικρότερων δεξαμενών για επεξεργασία και διασφαλίζουν σταθερό υδραυλικό φορτίο σε όλο το εργοστάσιο.

Η Grundfos προσφέρει μία σειρά λύσεων άντλησης και ελέγχου καθώς και αναμεικτήρες και εξοπλισμό καθαρισμού που μαζί διασφαλίζουν αξιόπιστη και αυτόματη λειτουργία της δεξαμενής ομβρίων. Μόλις το υδραυλικό φορτίο μειωθεί και η χωρητικότητα είναι διαθέσιμη, μπορεί να συνεχίσετε τη μετακίνηση των ακάθαρτων υδάτων με τέλεια αποτελεσματικότητα.

Οι δεξαμενές ομβρίων μπορούν να κατασκευαστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα. Η διαχείριση της εισόδου και της εξόδου μπορεί να γίνει μέσω βαρύτητας, μέσω ενός συστήματος αντλιών ή με συνδυασμό και των δύο, ανάλογα με τις υδραυλικές συνθήκες του συστήματος. Η Grundfos διαθέτει τις αντλίες για να αντιμετωπίσει αυτές τις σκληρές απαιτήσεις. Οι σειρές αντλιών SE/SL, S και KPL/KWM της Grundfos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση και μεγάλες παροχές, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης. Η σειρά παρελκομένων αισθητήρων στάθμης της Grundfos διασφαλίζει ότι το σύστημα αντλιών που διαθέτετε μπορεί να ελέγξει πιθανές διακυμάνσεις στη ζήτηση για απόδοση. Αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη παράδοση των ακάθαρτων υδάτων προς και από τη δεξαμενή εξισορρόπησης.

Η αποτελεσματική ανάμειξη και καθαρισμός των δεξαμενών εξισορρόπησης είναι σημαντικοί παράγοντες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αποφυγή προβλημάτων οσμών. Η σειρά των εκτοξευτήρων RainJets της Grundfos έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό, προσφέροντας στιβαρή κατασκευή και εύκολο σέρβις και συντήρηση. Οι RainJets μπορούν να λειτουργήσουν είτε μόνοι τους είτε μαζί με έναν στιβαρό και ανθεκτικό αναμεικτήρα AMD.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Εκτός από μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), η Grundfos παρέχει προστασία κινητήρα (MP204) για την παρακολούθηση των συνθηκών του κινητήρα, διασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργία.

Πρωτογενής διαύγαση

Μετά τη μηχανική επεξεργασία, ο σκοπός της πρωτογενούς διαύγασης είναι η μείωση του οργανικού φορτίου πριν τη βιολογική επεξεργασία. Αφήνοντας απλώς τα σωματίδια να κατακαθίσουν μέσω της βαρύτητας, μπορεί να αφαιρεθεί ένα σημαντικό τμήμα των οργανικών ακαθαρσιών των ακάθαρτων υδάτων, και αυτός είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος μείωσης του μεγέθους και του κόστους της βιολογικής επεξεργασίας.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την καθίζηση υπό την πρωτογενή διαύγαση, και κατά συνέπεια οι συνθήκες παροχής και οι ταχύτητες του νερού σχεδιάζονται να ευνοούν την ιζηματογένεση. Η ύλη που έχει κατακαθίσει και που προκύπτει από την πρωτογενή διαύγαση αναφέρεται ως πρωτογενής ιλύς, η οποία στη συνέχεια αντλείται από τους πρωτογενείς διαγαυστήρες προς την επεξεργασία ιλύος. Οι σειρές αντλιών SE/SL και S της Grundfos με πτερωτές τύπου vortex έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση με μεγάλες παροχές λυμάτων, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης.

Χημικά και πολυ-ηλεκτρολύτες μπορούν να προστεθούν, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να βελτιωθεί η καθίζηση της ιλύος, βοηθώντας την αφαίρεση έως και 80% της αιωρούμενης ύλης. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες για καθίζηση και κροκίδωση και για ρύθμιση του pH, καθώς και ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για να αναλάβουν την προετοιμασία και την αξιόπιστη δοσομέτρηση οργανικών πηκτικών ή πολυ-ηλεκτρολυτών.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης και δοσομέτρησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr