Συστήματα Άντλησης Υπό Πίεση

Συνολικά

Συνολικά

Σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, εκεί όπου το έδαφος είναι επίπεδο ή όπου απαιτείται άντληση, η Grundfos μπορεί να τοποθετήσει σταθμούς άντλησης με αντλίες, αισθητήρες στάθμης και μονάδες ελέγχου Dedicated Controls που σας επιτρέπουν να μειώσετε τη διάμετρο των αγωγών και να αυξήσετε την ταχύτητα του υγρού σε κλειστά συστήματα αγωγών υπό πίεση, με ακριβή και αποτελεσματική διαχείριση όλων των συνιστωσών.

Η μονάδα άλεσης SEG AutoAdapt είναι ένα παράδειγμα μιας καινοτόμου λύσης της Grundfos για συστήματα άντλησης υπό πίεση. Εκτός του αποτελεσματικού τεμαχισμού όλων των υλικών που περιέχονται στα ακάθαρτα ύδατα, η μονάδα SEG AutoAdapt απλοποιεί τη διαχείριση του φρεατίου αντλίας και μειώνει το κόστος, εξαλείφοντας το 75% όλων των κλήσεων για σέρβις και μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κατά 50%.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει το σύστημα Grundfos PUST, που είναι ένα πλήρες σύστημα άντλησης υπό πίεση σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και με δυνατότητα αυτο-καθαρισμού καθώς διαθέτει λείες επιφάνειες. Το σημαντικό σε αυτούς τους προκατασκευασμένους σταθμούς άντλησης είναι η χαμηλή συντήρηση και το εύκολο σέρβις. Οι μονάδες άλεσης λυμάτων της Grundfos που χρησιμοποιούνται στο σύστημα PUST είναι ιδανικές για συστήματα λυμάτων υπό πίεση στα οποία απαιτείται η αποτελεσματική κοπή και έχουν σχεδιαστεί για σκληρή χρήση με υποβρύχια λειτουργία και παροχές συμπυκνωμένων λυμάτων.

Οι μονάδες ελέγχου Dedicated Controls για σταθμούς άντλησης διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία κατά της απόφραξης. Η λειτουργία “έκπλυσης και αναστροφής” αποτρέπει την απόφραξη που προκαλείται από τις αυξανόμενες ποσότητες του ινώδους συστατικού που παρουσιάζεται στα λύματα σήμερα. Η λειτουργία κατά της απόφραξης λειτουργεί σε κάθε μη φυσιολογικό συμβάν για να εμποδίσει τις αντλίες να φράξουν, αποφεύγοντας έτσι τον δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Η Grundfos παρέχει εκκινητές αντλιών και εξωτερικές μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), μονάδες ελέγχου Dedicated Controls για εύκολο έλεγχο των λειτουργιών της αντλίας και εποπτεία μέσω διαδικτύου (Απομακρυσμένη Διαχείριση Grundfos) με μία εύκολη στη χρήση διεπαφή SCADA.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση ενώ τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών, για βέλτιστη λειτουργία.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


άντληση λυμάτων

Sewage pumping

Ακριβείς πληροφορίες και θεωρία για τη βελτιστοποίηση υποδομών.


προφίλ ύδρευσης

Κάντε ένα βήμα πίσω...

Ρίξτε μια ματιά στη γενική εικόνα. Φυλλάδιο προφίλ Ύδρευσης της Grundfos.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο