Περιστρεφόμενα συστήματα καταιονισμού

Συνολικά

Συνολικά

Τα μηχανοποιημένα συστήματα καταιονισμού, όπως ένα περιστρεφόμενο σύστημα, είναι αποτελεσματικά για την κάλυψη μεγάλων περιοχών. Η χρήση μιας αντλίας μεταβλητής ταχύτητας και ενός αισθητήρα πίεσης πάνω στο περιστρεφόμενο σύστημα ρυθμίζει αυτόματα την απόδοση της αντλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιστρεφόμενου συστήματος. Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη ομοιομορφία στην άρδευση και το ενεργειακό κόστος διατηρείται χαμηλό. Ένας ελεγκτής αντλίας προσφέρει το πρόσθετο πλεονέκτημα προστασίας της αντλίας από την ξηρή λειτουργία ή τις διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

Βάσει του αναμενόμενου εύρους των αναγκών σε νερό, η Grundfos παρέχει το σύστημα άντλησης που θα προσφέρει ομοιόμορφη παροχή και πίεση σε κάθε ακροφύσιο κατά μήκος του περιστρεφόμενου συστήματος καταιονισμού. Η τυπική λειτουργικότητα της μονάδας κίνησης μεταβλητής ταχύτητας αντισταθμίζει τη μεταβαλλόμενη απώλεια μανομετρικού στη γραμμή η οποία προκαλείται από μεταβλητές παροχές. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται προστασία έναντι του κινδύνου διάρρηξης του αγωγού, οι απώλειες λόγω διαρροών ελαχιστοποιούνται και το ενεργειακό κόστος διατηρείται χαμηλό. Και εάν χρησιμοποιούνται μπεκ άκρου, η σχεδίασή μας θα διασφαλίσει σωστή πίεση και ομοιόμορφη άρδευση καθ' όλο το μήκος του περιστρεφόμενου συστήματος.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο