Περιφερειακή Αποστράγγιση

Συνολικά

Συνολικά

Η περιφερειακή αποστράγγιση και η διατήρηση μιας σταθερής στάθμης νερού τυπικά ενέχουν πολλά φρεάτια εγκατεστημένα γύρω από υπαίθρια ορυχεία. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια ευέλικτη και αποτελεσματική λύση για την αφαίρεση καθαρού ή βρώμικου νερού με σωματίδια και για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού με οπές γεώτρησης από 30 m έως 600 m. Διατίθενται επίσης αντιδιαβρωτικές εκδόσεις με υλικά υψηλότερης ποιότητας για σκληρές συνθήκες με χαμηλό pH και χλωριούχες ενώσεις.

Για παράδειγμα, η Grundfos μπορεί να παρέχει αντλίες SP με έναν άδειο θάλαμο που είναι κατάλληλες για τις σημερινές σας ανάγκες, και που προσφέρουν μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση όταν απαιτείται μεγαλύτερο βάθος και ισχύς. Ένας εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης διασφαλίζει ότι τέτοιες προσθήκες μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα, χωρίς προβλήματα.

Με πιθανές μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση για απόδοση και πολλές αντλίες εγκατεστημένες, η προσθήκη μονάδων κίνησης μεταβλητής ταχύτητας θα εξισορροπήσει το υδραυλικό φορτίο στα φρεάτια, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα της αντλίας σύμφωνα με τη ζήτηση. Αυτό διασφαλίζει βέλτιστη αποστράγγιση στην περιφέρεια του ορυχείου.

Η προστασία κινητήρα της Grundfos έχει αναπτυχθεί και για τις αντλίες, όχι μόνο τους κινητήρες, και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία μονάδα διεπαφής Interface Module διασφαλίζει αποκλειστικό έλεγχο στάθμης αποστράγγισης που προσφέρει μεγαλύτερη προστασία, καθώς μετρώνται και άλλες παράμετροι εκτός των ηλεκτρικών συνθηκών στον κινητήρα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καθιερωθούν χρονομετρημένες ρουτίνες εκκίνησης/παύσης που δεν προκαλούν βλάβες στην αντλία ή τον κινητήρα και αποφεύγονται αιφνίδιες περίοδοι μη διαθεσιμότητας καθώς και ο κίνδυνος πλημμύρας.

Η σωστή επιλογή υλικού είναι η πιο σημαντική μέθοδος για αποφυγή της διάβρωσης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των συστημάτων αντλιών. Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Επιπλέον, η Grundfos εξατομικεύει τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία και τα συμφωνητικά σέρβις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, και μπορεί επίσης να σας παρέχει κιτ ανταλλακτικών και τα συνιστώμενα ανταλλακτικά που πρέπει να έχετε επιτόπου.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr