Πλυντήρια εξαρτημάτων

Συνολικά

Συνολικά

Πλυντήρια εξαρτημάτων

Οι αντλίες της Grundfos είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εφαρμογές πλυντηρίου εξαρτημάτων στη βιομηχανία, επιτρέποντας την εξατομίκευση των αντλιών ως προς την παροχή και την πίεση για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε προσωπικών απαιτήσεων.

Οι μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες λειτουργούν σε θερμοκρασίες μέχρι τους 180°C και σε πιέσεις μέχρι τα 40 bar σε δύο τύπους εφαρμογών:

  • Πλυντήρια τύπου box
  • Πλυντήρια τύπου tunnel

Επιπλέον της σειράς τυπικών αντλιών που διατίθενται για πλυντήρια εξαρτημάτων, η Grundfos προσφέρει επίσης ειδικές αντλίες που έχουν αναπτυχθεί για να χειρίζονται διαφορετικά μέσα. Εάν το νερό περιέχει λάδι, το υλικό του στυπιοθλίπτη άξονα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντέχει αυτό το συγκεκριμένο υγρό, ενώ τα ιδιαίτερα διαβρωτικά απορρυπαντικά απαιτούν επίσης το υλικό της αντλίας να έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση.

Φυσικά, όλες οι αντλίες για πλυντήρια εξαρτημάτων μπορούν να εφοδιαστούν με δοσομετρικές αντλίες που δοσομετρούν με ακρίβεια τα απορρυπαντικά και τους διαλύτες.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Εάν ένα πλυντήριο εξαρτημάτων χρησιμοποιείται για ποικίλους σκοπούς πλύσης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται για σχετικά απορρυπαντικά και χημικά.
Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr