Οργανική, χημική και αναμεμειγμένη είσοδος

Συνολικά

Συνολικά

Οργανική, χημική και αναμεμειγμένη είσοδος

Οι αντλίες και τα συστήματα αντλιών της Grundfos είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την επεξεργασία οργανικών, χημικών και αναμεμειγμένων ακάθαρτων υδάτων από βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Είτε τα ακάθαρτα ύδατα προέρχονται από μπάνια, τουαλέτες, γραμμές παραγωγής τροφίμων ή διαδικασίες βιομηχανικής κατασκευής, η εντυπωσιακή γκάμα μας προσφέρει δοκιμασμένες λύσεις για απολύμανση και διανομή.

Οι αντλίες χαμηλής πίεσης μεταφέρουν τα ακάθαρτα ύδατα από το ένα βήμα διεργασίας στο επόμενο, ενώ οι πολυβάθμιες αντλίες υψηλής πίεσης διασφαλίζουν αποτελεσματική διαδικασία ανάστροφης ροής για έκπλυση. Στο στάδιο της προ-επεξεργασίας, η Grundfos προσφέρει μία μεγάλη γκάμα μονάδων ξηρής σκόνης και υγρού πολυμερούς για κροκίδωση. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα από μηχανικές και ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για τη δοσομέτρηση κάθε πιθανού χημικού και περιλαμβάνεται επίσης ένα έτοιμο για χρήση σύστημα απολύμανσης. Το προηγμένο σύστημα διοξειδίου του χλωρίου έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικά ακριβή δοσομέτρηση, επιτρέποντας τη μείωση της κατανάλωσης χημικών στο ελάχιστο. Γεγονός που με τη σειρά του συνεισφέρει σε πιο οικονομική λειτουργία. Εκεί όπου παρουσιάζεται νερό ανάστροφης ροής για πλύση φίλτρων, η Grundfos μπορεί να παρέχει απολύμανση και καθαρισμό/απορρύπανση των μεμβρανοφόρων συστημάτων.

Λύσεις μέτρησης και ελέγχου μπορούν να εξατομικευτούν για την εκπλήρωση των εκάστοτε προσωπικών απαιτήσεων εφαρμογής.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr