Λήψη γάλακτος

Συνολικά

Συνολικά

Λήψη γάλακτος

Η σειρά αντλιών υγιεινής της Grundfos είναι ιδανική για εφαρμογές λήψης γάλακτος όπου είναι σημαντική η αποτελεσματική μεταφορά του γάλακτος από τη μία δεξαμενή στην επόμενη ή από το βυτιοφόρο στο γαλακτοκομείο.

Στην πλειοψηφία των γαλακτοκομείων, το γάλα μεταφέρεται από το βυτιοφόρο στις δεξαμενές χρησιμοποιώντας μία μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία. Εάν απαιτείται υψηλότερη πίεση, διατίθεται μία πολυβάθμια αντλία. Για την πλήρη εκκένωση του βυτιοφόρου, μπορεί να παρασχεθεί μία μονοβάθμια αντλία αυτόματης πλήρωσης που δημιουργεί μόνη της κενό.

Καθαρισμός Όλες οι αντλίες υγιεινής της Grundfos είναι συμβατές με CIP, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό καθαρισμό δεξαμενών, αγωγών και γραμμών διεργασιών χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Ένα σύστημα CIP μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο βυτιοφόρο για να επιτρέψει τον εύκολο και 100% αξιόπιστο καθαρισμό του εσωτερικού της δεξαμενής. Κάθε σύστημα CIP ακολουθείται από μία μονοβάθμια αντλία αυτόματης πλήρωσης, που θα αφαιρέσει αποτελεσματικά και την παραμικρή σταγόνα απορρυπαντικού από τις δεξαμενές και τους αγωγούς.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Οι αντλίες υγιεινής της Grundfos φέρουν την πιστοποίηση EHEDG. Ορισμένα μοντέλα φέρουν επίσης πιστοποίηση 3A.
  • Επιλέξτε μηχανικούς στυπιοθλίπτες άξονα SiC/SiC εάν οι οξειδωτικοί παράγοντες απολύμανσης απελευθερώνουν βακτήρια.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο