Σταθμός Άντλησης Εισόδου

Συνολικά

Συνολικά

Τα ακάθαρτα ύδατα που εισέρχονται στο σταθμό άντλησης εισόδου ενός εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων περιέχει όλες τις ουσίες που έχουν εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα. Δεν περιέχει μόνο τα απόβλητα από τις τουαλέτες, αλλά και βιομηχανικά απόβλητα, ακάθαρτα ύδατα από ξενοδοχεία, νοσοκομεία και εστιατόρια, καθώς και ουσίες που έχουν εισέλθει απευθείας στο αποχετευτικό σύστημα μέσω των ανθρωποθυρίδων.

Η Grundfos διαθέτει τις αντλίες για να αντιμετωπίσει αυτές τις σκληρές απαιτήσεις. Οι σειρές αντλιών SE/SL, S και KWM της Grundfos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση και μεγάλες παροχές λυμάτων, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης. Εάν η σχεδίαση του φρεατίου αντλίας δεν εμποδίζει την καθίζηση, η σειρά των στιβαρών αναμεικτήρων AMD της Grundfos διασφαλίζει πλήρη ανάμειξη και κατά συνέπεια λειτουργία χωρίς προβλήματα και χωρίς οσμές.

Ο σταθμός άντλησης εισόδου ενέχει μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση για απόδοση. Με την εγκατάσταση πολλαπλών αντλιών εισόδου, η προσθήκη εξωτερικών μονάδων κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE) θα εξισορροπήσει το υδραυλικό φορτίο στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. Οι προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) στη φάση της σχεδίασης βοηθά να διασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή των ακάθαρτων υδάτων μέσω του σταθμού άντλησης εισόδου για μηχανική επεξεργασία, καθώς οπτικοποιούν τις υδραυλικές συνθήκες στο σταθμό άντλησης.

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αυξάνουν τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας. Εκτός από μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, η Grundfos παρέχει προστασία κινητήρα (MP204) για την παρακολούθηση των συνθηκών του κινητήρα, διασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργία.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr