Λέβητες θερμού νερού

Συνολικά

Συνολικά

Λέβητες θερμού νερού

Οι μονοβάθμιες και πολυβάθμιες αντλίες της Grundfos για λέβητες θερμού νερού διατίθενται για θερμοκρασίες έως 140°C. Όλες οι αντλίες μπορούν να εφοδιαστούν με κινητήρες με επίτοιχο ή ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (έως τα 22 kW), διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της πίεσης και της θερμοκρασίας μέσα στο σύστημα. Εάν ο λέβητας χρειάζεται παράκαμψη για να αποφευχθούν οι θερμικές τάσεις, προσφέρουμε εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις αντλιών που θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία στο λέβητα σταθερή.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Καθώς οι εφαρμογές παράκαμψης λέβητα συχνά υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υγρού, η προσεκτική σχεδίαση της αντλίας είναι σημαντική για αυτό το απαιτητικό περιβάλλον.
Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr