Θέρμανση

Συνολικά

Συνολικά

Θέρμανση

Με δυνατότητα χειρισμού θερμοκρασιών έως τους 240°C, οι φυγοκεντρικές αντλίες της Grundfos είναι κατάλληλες πραγματικά για όλες τις εφαρμογές όπου η θέρμανση συνιστά βασικό μέρος της διαδικασίας.

Τυπικές μονοβάθμιες και πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες κυκλοφορούν αποτελεσματικά τα υγρά μέχρι τους 120°C. Ωστόσο, υψηλότερες θερμοκρασίες υγρού απαιτούν πιο προσεκτικό χειρισμό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του στυπιοθλίπτη άξονα και, κατά συνέπεια, ο αναπάντεχος και δαπανηρός χρόνος εκτός λειτουργίας. Για αυτή τη συγκεκριμένη πρόκληση, η Grundfos προσφέρει στιβαρές αντλίες με αερόψυκτα πάνω μέρη, που σε συνδυασμό με τα ειδικά υλικά του στυπιοθλίπτη άξονα χειρίζονται με ευκολία ακόμη και το εξαιρετικά ζεστό νερό (180°C) και θερμικό λάδι (240°C).

Όλες οι αντλίες θέρμανσης μπορούν να εφοδιαστούν με μετατροπέα συχνότητας, διασφαλίζοντας αξιόπιστο έλεγχο της θερμοκρασίας στη μορφοποίηση, την παστερίωση και παρόμοιες ευαίσθητες διεργασίες.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η επιλογή του τύπου του ελαστικού που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο ισχύει εάν το λάδι αποτελεί τμήμα της διαδικασίας, καθώς μερικοί τύποι ελαστικού μπορεί να διαλύονται στο λάδι.
  • Εάν αντλείτε διαφορετικά είδη λαδιού πρέπει να είστε προσεκτικοί στην επιλογή του μεγέθους του κινητήρα καθώς υπάρχει τεράστια αλλαγή στο ιξώδες του υγρού κατά τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
  • Η άντληση ζεστού νερού συχνά προκαλεί προβλήματα με πολύ χαμηλή πίεση εισόδου στην αντλία, που ενέχει τον κίνδυνο σπηλαίωσης στην αντλία

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπική εταιρεία σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr