Υπόγεια ύδατα

Συνολικά

Συνολικά

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν αγαπημένη πηγή των δημοτικών συστημάτων τροφοδοσίας νερού, καθώς προσφέρουν μία σταθερή πηγή που βασίζεται σε φυσική διήθηση μέσω των υποστρωμάτων της γης, σε σύγκριση με τα μολυσμένα επιφανειακά ύδατα και τις ελλείψεις νερού από τους ποταμούς και τις λίμνες κατά τις περιόδους ξηρασίας.

Η σωστή μάστευση υπογείων υδάτων είναι σημαντική για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής βελτιστοποίησης και αειφορίας, που με τη σειρά τους αντικατοπτρίζονται σε μειωμένο κόστος κύκλου ζωής. Η βελτιστοποίηση αυτής της διαδικασίας απαιτεί την ενοποίηση διαφόρων τομέων εξειδίκευσης στο πεδίο των φρεατίων, όπως του υδροταμιευτήρα, των φρεατίων μάστευσης, των επιλεγμένων υποβρύχιων αντλιών, του συστήματος σωλήνωσης των μη επεξεργασμένων υδάτων και της ποιότητας των υπογείων υδάτων.

Η Grundfos προσφέρει υποβρύχιες, πολυβάθμιες αντλίες SP για όλους τους τύπους φρεατίων. Οι αντλίες SP της Grundfos διαθέτουν υδραυλική σχεδίαση τελευταίας λέξης. Οι αντλίες SP έχουν κατασκευαστεί να προσφέρουν βέλτιστη απόδοση κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης και παρέχουν χαμηλό μακροπρόθεσμο κόστος και υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας. Εκτός από μία ανθεκτική αντλία, αποκτάτε αξιοπιστία και απροβλημάτιστη, συνεχή λειτουργία, με πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σέρβις σε σύγκριση με άλλες λύσεις. Με ανώτερη κατασκευαστική ποιότητα και χρησιμοποιώντας τις αποδεδειγμένες ικανότητές μας στα υδραυλικά, οι αντλίες της Grundfos διασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία χωρίς αστοχίες και έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν στις φθορές από την άμμο.

Η βελτιστοποίηση του πεδίου φρεατίων είναι σημαντικό ζήτημα. Μερικά από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε ένα πεδίο φρεατίων μπορεί να είναι το ακατάλληλο μικρό ή μεγάλο μέγεθος των αντλιών, η μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, γεγονός που απαιτεί από τις αντλίες να διαχειρίζονται υψηλότερο μανομετρικό, καθώς επίσης και ζητήματα με την ταχύτητα και την πίεση του νερού στο δίκτυο σωληνώσεων. Αυτά τα θέματα μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικότητα, αυξημένο κόστος και την ανάγκη προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα.

Η Grundfos παρακολουθεί στενά ολόκληρη τη λειτουργία του πεδίου φρεατίων και μέσω της αυξημένης απόδοσης μπορεί να επιτύχει εξοικονομήσεις ενέργειας με σύντομο χρόνο αποπληρωμής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το ήμισυ όλων των εξοικονομήσεων στην κατανάλωση ενέργειας που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη δημοτική τροφοδοσία υδάτων πρέπει να γίνουν στο πεδίο των φρεατίων.

Ενσωματώνοντας μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και εξαρτήματα προστασίας κινητήρα, η Grundfos μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται. Η σειρά CUE της Grundfos αντιπροσωπεύει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ευέλικτες σειρές εξωτερικών μονάδων κίνησης μεταβλητής ταχύτητας για τις τρέχουσες εφαρμογές αντλιών στην αγορά. Με την εύχρηστη προστασία κινητήρα ΜΡ 204, διασφαλίζουμε 24-ωρη παρακολούθηση και έλεγχο όλων των ζωτικών παραμέτρων, όπως ξηρή λειτουργία ή υπερφόρτωση, για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της λειτουργίας.

Μαζί με δεξιότητες στη διαχείριση πεδίου φρεατίων, η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Υποβρύχια αντλία SΡ της Grundfos

Βελτιστοποιημένη για υποβρύχια απόδοση

Εάν θέλετε απαράμιλλη υπόγεια αξιοπιστία, η αντλία SP της Grundfos είναι η εμφανής επιλογή. Παραμένει ανώτερη καθώς διαθέτει βελτιωμένα έδρανα με υψηλή αντοχή στην άμμο, μακροχρόνια λειτουργία και εύκολη συναρμολόγηση.


Εργαλείο αναφοράς SP

Εργαλείο αναφοράς SP

Τεχνικό Εγχειρίδιο για βέλτιστες εγκαταστάσεις SP.


Παράδειγμα εφαρμογής, Loosdrecht

Παράδειγμα εφαρμογής, Loosdrecht

Η Grundfos και η Vitens ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανεύρεση νέων εξοικονομήσεων ενέργειας υπογείως.


Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr