Υπόγεια ύδατα

Συνολικά

Συνολικά

Υπόγεια ύδατα

Όταν πρόκειται για την άντληση του νερού από το έδαφος, οι αντλίες και τα συστήματα αντλιών βαθιών φρεατίων της Grundfos ξεχωρίζουν. Ανεξάρτητα από το βάθος, οι πολυβάθμιες αντλίες μας υψηλής πίεσης θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ευκολία, παρέχοντας τους όγκους νερού που εσείς χρειάζεστε. Μόλις το νερό βγει από το έδαφος, διατίθενται μονοβάθμιες και ενισχυτικές αντλίες για τη μετακίνηση του νερού στο επόμενο στάδιο, είτε αυτό είναι περαιτέρω επεξεργασία είτε άμεση χρήση.

Εάν το νερό πρόκειται να αντληθεί απευθείας από το έδαφος και να χρησιμοποιηθεί αμέσως, τα προϊόντα της Grundfos βοηθούν αποτελεσματικά την επεξεργασία του νερού μέσα στο έδαφος για την αφαίρεση τυχόν χημικών. Η επιτόπου επεξεργασία του νερού μπορεί επίσης να αποτελεί την προφανή λύση, σε περίπτωση που υπάρχει περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος.

Όλες οι αντλίες βαθιών φρεατίων της Grundfos μπορούν να εφοδιαστούν με μία λύση ελέγχου, που εξατομικεύεται για να ελέγχει και να μετρά με αξιοπιστία τη δραστηριότητα της αντλίας. Εάν απαιτείται επιπλέον έλεγχος, διατίθεται μία εξελιγμένη μονάδα παρακολούθησης για να παρακολουθεί επακριβώς τι γίνεται υπογείως. Σε περίπτωση ανωμαλιών ή αποκλίσεων, η μονάδα παρακολούθησης θα εκδώσει μία προειδοποίηση, επιτρέποντας την άμεση λήψη μέτρων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος θέσης εκτός λειτουργίας. Η ποιότητα των υπόγειων υδάτων μπορεί και αυτή να παρακολουθείται σε κάθε βήμα της επεξεργασίας μέσω αξιόπιστης μέτρησης και ελέγχου.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο