Υπόγεια Ύδατα για Γεωργική Χρήση

Συνολικά

Συνολικά

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την τεχνολογία της και την διορατικότητά της για να φέρει στην επιφάνεια τα υπόγεια ύδατα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας αξιόπιστη παροχή επαρκούς νερού για τις καλλιέργειες.

Η Grundfos προσφέρει μία αναγνωρισμένη σειρά από ανθεκτικές υποβρύχιες αντλίες ελεγχόμενης ταχύτητας και κάθετους στροβίλους. Έχουν σχεδιαστεί για οικονομική παροχή υπόγειων υδάτων καθώς αντιδρούν αυτόματα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της γεώτρησης. Παρέχουμε την τεχνογνωσία μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αντλίες και οι κινητήρες έχουν σωστή εφαρμογή για να καλύψουν κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου διασφαλίζουν περαιτέρω την αξιόπιστη παροχή του νερού προστατεύοντας την αντλία από ξηρή λειτουργία ή τις διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος. Όλα αυτά τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για άμεση χρήση (plug-and-play) με τις αντλίες και τους κινητήρες της Grundfos.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο