Διήθηση

Συνολικά

Συνολικά

Διήθηση

Η αξιόπιστη διήθηση είναι κρίσιμης σημασίας σε εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας υψηλής ποιότητας, καθώς παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και του ψυκτικού ενώ παράλληλα εμποδίζει τα ρινίσματα να καταστρέψουν τις επιφάνειες. Με αντλίες της Grundfos να συνιστούν τμήμα της λύσης διήθησης που διαθέτετε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς.

Η σειρά μας περιλαμβάνει μονοβάθμιες και πολυβάθμιες αντλίες καθώς επίσης και αντλίες τύπου end-suction, που προσφέρουν πολύ υψηλή παροχή, κάτι που είναι σημαντικό σε ορισμένες διαδικασίες διήθησης. Ειδικά για τη μεταφορά ρινισμάτων μέσα στο σύστημα διήθησης, διατίθενται αντλίες με ανοιχτές πτερωτές και υψηλή απόδοση.

Οι αντλίες είναι ιδανικές τόσο για συστήματα μονής διήθησης όσο και για συστήματα κεντρικής διήθησης και μπορούν προαιρετικά να εφοδιαστούν με λύσεις E-solutions για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την περαιτέρω αύξηση της αξιοπιστίας. Τα συστήματα μονής διήθησης περιλαμβάνουν:

  • Φίλτρο χάρτινου ιμάντα
  • Οριακό φίλτρο
  • Φίλτρο κενού
  • Υδροστατικό φίλτρο
  • Φίλτρο τυμπάνου
  • Φυγοκεντρικό φίλτρο
  • Ιμάντες μεταφοράς

Σημαντικές σημειώσεις

  • Όλες οι αντλίες για τον τομέα μηχανικής κατεργασίας εφοδιάζονται με υψηλής απόδοσης κινητήρες EFF1.
Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr