Μηχανοστάσιο

Συνολικά

Συνολικά

Μηχανοστάσιο

Η Grundfos έχει παράδοση στην παροχή εύκολων στο σέρβις και υψηλά αποδοτικών αντλιών για τη ναυτιλία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ψύξη της μηχανής, οι αντλίες της Grundfos μπορούν να σας δώσουν το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κάτω από το κατάστρωμα κατά 50%. Ένας μετατροπέας συχνότητας ρυθμίζει την ταχύτητα των αντλιών ψύξης σύμφωνα με την πραγματική θερμοκρασία του θαλασσινού νερού, αντί να αφήνει την αντλία να λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα όταν δεν υπάρχει ανάγκη.

Οι αποκλειστικές αντλίες υπόσχονται παρατεταμένη διάρκεια ζωής λειτουργίας και εύκολη συντήρηση. Εκτός από την ψύξη του μηχανοστασίου, οι θαλάσσιες αντλίες της Grundfos καλύπτουν τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Αντλία με έγχυση
 • Έρμα
 • Φωτιά και γενική εξυπηρέτηση
 • Σεντίνα

Σημαντικές σημειώσεις

Η Grundfos προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε τεκμηρίωση μέσω του WebCAPS στην ιστοσελίδα μας, διαθέτοντας λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντων για ολόκληρη την γκάμα, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών για αντικατάσταση αντλίας και διαστασιολόγηση.

Όλες οι θαλάσσιες αντλίες της Grundfos συμμορφώνονται με τα σχετικά πιστοποιητικά, π.χ.:

 • Lloyds Register of Shipping
 • Det Norske Veritas
 • American Bureau of Shipping
 • Registro Italiano Navale Agenture
 • China Classification Society
 • Russian Maritime Register of Shipping
 • Biro Classification Indonesia
 • United States Coast Guard
 • Nippon Kaiji Koykai

Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

 • Ελλάδα
 • Κύπρο