Στάγδην άρδευση/Μικροψεκασμός

Συνολικά

Συνολικά

Η στάγδην άρδευση και ο μικροψεκασμός αφορούν εφαρμογές χαμηλής πίεσης, εκεί όπου απαιτείται μείωση της δυνητικής εξάτμισης και απορροής. Η διατήρηση σταθερής πίεσης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθε ζώνη στο σύστημα, και αυτή μπορεί να είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική μέθοδος άρδευσης, αν γίνει σωστή διαχείριση. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα πρέπει να μπορεί να αντισταθμίζει τις μεταβολές στην παροχή για να διασφαλίσει σταθερή πίεση στις ζώνες.

Μια αντλία μεταβλητής ταχύτητας διασφαλίζει σταθερή πίεση στις ζώνες, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το κόστος λειτουργίας χαμηλό. Η μονάδα ελέγχου αντλίας που συνδέεται με τις αντλίες της Grundfos μπορεί επίσης να παρακολουθεί τα δεδομένα της αντλίας, και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνευθεί εάν το φίλτρο της άμμου χρειάζεται καθαρισμό. Σε συστήματα άρδευσης ακριβείας, η Grundfos μπορεί επίσης να ενσωματώσει εξοπλισμό έγχυσης χημικών ο οποίος διασφαλίζει την ομοιόμορφη ανάμειξη μέσα στη γραμμή.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Εταιρείες πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο