Απολύμανση

Συνολικά

Συνολικά

Η απολύμανση επιτυγχάνεται με τη διήθηση των επιβλαβών μικροβίων και την προσθήκη απολυμαντικών χημικών στο τελευταίο στάδιο του καθαρισμού του πόσιμου νερού. Το νερό απολυμαίνεται για την καταστροφή τυχόν παθογόνων που περνούν μέσα από τα φίλτρα. Οι εταιρείες υδροδότησης στις περισσότερες χώρες αναγκάζονται να διατηρούν κάποιο υπολειπόμενο απολυμαντικό παράγοντα σε όλο το σύστημα διανομής, μέσα στο οποίο το νερό μπορεί να παραμείνει για μέρες μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες για κροκίδωση, απολύμανση και ρύθμιση του pH. Επιπλέον, η σειρά των ηλεκτρονικών και ηλεκτροχημικών παρελκομένων της Grundfos προσφέρει πλήρη έλεγχο των διεργασιών δοσομέτρησης και απολύμανσης που διαθέτετε και μπορεί να ενοποιηθεί απρόσκοπτα στο σύστημά σας.

Παραδοσιακά, οι ενώσεις χλωρίου είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος χημικής απολύμανσης. Η Grundfos μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας παρέχει λύσεις απολύμανσης που χρησιμοποιούν ενώσεις χλωρίου όπως αέριο χλώριο (Cl2), υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) και διοξείδιο του χλωρίου (ClO2).

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις άντλησης ικανές να αντιμετωπίσουν τις υψηλά μεταβαλλόμενες απαιτήσεις παροχής του προς επεξεργασία νερού, οι οποίες κυμαίνονται από τεράστιες αντλίες διαιρούμενου κελύφους και μεικτής παροχής, όπου η εστίαση είναι στη μετακίνηση του νερού και όχι στην πρόσθετη πίεση, μέχρι την πολύ επιτυχημένη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία (CR), καλύπτοντας όλες τις ενδιάμεσες απαιτήσεις απόδοσης.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Η επεξεργασία υδάτων με την αντλία ως κεντρικό στοιχείο.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπική εταιρεία σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr