Ψύξη

Συνολικά

Συνολικά

Ψύξη

Με δυνατότητα χειρισμού θερμοκρασιών έως τους -40°C, οι φυγοκεντρικές αντλίες της Grundfos είναι κατάλληλες πραγματικά για όλες τις εφαρμογές όπου η ψύξη συνιστά βασικό μέρος της διαδικασίας.

Τυπικές μονοβάθμιες και πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες κυκλοφορούν αποτελεσματικά τα υγρά μέχρι τους -20°C. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες υγρού απαιτούν πιο προσεκτικό χειρισμό για να αποφευχθούν οι τάσεις των υλικών στην κατασκευή της αντλίας και, κατά συνέπεια, να εξαλειφθεί η πιθανότητα αναπάντεχου και δαπανηρού χρόνου εκτός λειτουργίας. Για αυτή τη συγκεκριμένη πρόκληση, η Grundfos προσφέρει στιβαρές αντλίες και ειδικές επιλογές υλικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες μέχρι τους -40°C.

Όλες οι αντλίες ψυκτικού μπορούν να εφοδιαστούν με μετατροπέα συχνότητας, διασφαλίζοντας αξιόπιστο έλεγχο της θερμοκρασίας στα συστήματα ψύξης. Η αποκλειστική σειρά περιλαμβάνει επίσης συμπαγείς αντλίες, ιδανικές για εξαιρετικά αξιόπιστη ψύξη, π.χ., του εξοπλισμού αιμοκάθαρσης, καθώς και μεγάλα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικές βιομηχανικές διεργασίες.

Φυσικά, όλες οι αντλίες που προορίζονται για ενσωμάτωση σε ιατρικό εξοπλισμό μπορούν να παραδοθούν με τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η σειρά των πολύ αξιόπιστων αντλιών ψύξης της Grundfos περιλαμβάνει επίσης και μοντέλα που δεν απαιτούν πραγματικά καμία συντήρηση. Η μαγνητικά κινούμενη αντλία ψύξης, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για την ψύξη ανεμογεννητριών όπου η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι σημαντικές.

Σημαντικές σημειώσεις

Είτε πρόκειται για πολύ υψηλές είτε για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η επιλογή του τύπου του ελαστικού που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο ισχύει εάν το λάδι αποτελεί τμήμα της διαδικασίας, καθώς μερικοί τύποι ελαστικού μπορεί να διαλύονται στο λάδι.

Σε ανοιχτά συστήματα όπως οι πύργοι ψύξης, ο κίνδυνος μόλυνσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Επικοινωνία
Εταιρεία Πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο