Χημική Επεξεργασία - τροφοδοσία νερού

Συνολικά

Συνολικά

Η χημική απολύμανση χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού για τη σημαντική μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών και, κατά συνέπεια, την αύξηση της ποιότητας του νερού.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες για κροκίδωση, απολύμανση και ρύθμιση του pH. Επιπλέον, η σειρά των ηλεκτρονικών και ηλεκτροχημικών παρελκομένων της Grundfos προσφέρει πλήρη έλεγχο των διεργασιών δοσομέτρησης και απολύμανσης που διαθέτετε και μπορεί να ενοποιηθεί απρόσκοπτα στο σύστημά σας.

Η μετακίνηση του νερού για επεξεργασία θέτει πολλές απαιτήσεις σε μία λύση άντλησης, και τα συστήματα αντλιών της Grundfos κυμαίνονται από τεράστια υποβρύχια συστήματα, όπου η εστίαση είναι στη μετακίνηση του νερού και όχι στην πρόσθετη πίεση, μέχρι την πολύ επιτυχημένη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία (CR), καλύπτοντας όλες τις ενδιάμεσες απαιτήσεις απόδοσης.

Λόγω της διαβρωτικής φύσης πολλών από τα χημικά που χρησιμοποιούνται, ένας σταθμός δοσομέτρησης πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τα συγκεκριμένα χημικά. Η Grundfos διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και μπορεί να εξατομικεύσει ένα δοσομετρικό σταθμό που χρησιμοποιεί χημικά είτε ως συμπυκνώματα, έτοιμα για χρήση διαλύματα ή ως ξηρά χημικά, και που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας, την αποθήκευση των χημικών και το υφιστάμενο σύστημά σας.

Παραδοσιακά, οι ενώσεις χλωρίου είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος χημικής απολύμανσης. Η Grundfos μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας παρέχει λύσεις απολύμανσης που χρησιμοποιούν ενώσεις χλωρίου όπως αέριο χλώριο (Cl2), υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) και διοξείδιο του χλωρίου (ClO2).

Η βελτίωση της ποιότητας του νερού με ένα αποτελεσματικό, οικονομικό σύστημα για την προετοιμασία ξηρού υλικού χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην επεξεργασία νερού. Η Grundfos μπορεί να παρέχει ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για να αναλάβουν την προετοιμασία και την αξιόπιστη δοσομέτρηση οργανικών πηκτικών ή πολυ-ηλεκτρολυτών.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Αντλίες στην Επεξεργασία Υδάτων

Αντλίες στην Επεξεργασία Υδάτων

Η επεξεργασία υδάτων με την αντλία ως κεντρικό στοιχείο.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr