Χημική Επεξεργασία - ακάθαρτα ύδατα

Συνολικά

Συνολικά

Η χημική επεξεργασία είναι τμήμα της συνολικής επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων και χρησιμοποιείται στα περισσότερα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων για να αυξηθεί η ποιότητα των αποβλήτων και να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης για τα βακτήρια.

Η επιλογή των χημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τις απαιτήσεις των αποβλήτων και κυρίως περιλαμβάνει τη χημική καθίζηση για την αφαίρεση φωσφόρου και τη ρύθμιση του pH. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη μιας εξωτερικής πηγής άνθρακα, εάν η διαθεσιμότητα του άνθρακα είναι περιοριστικός παράγοντας για τη βιολογική μετατροπή των νιτρικών σε άζωτο.

Λόγω της σκληρής φύσης πολλών από τα χημικά που χρησιμοποιούνται, ένας σταθμός δοσομέτρησης πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τα συγκεκριμένα χημικά. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας καθώς και το σχεδιασμό της αποθήκευσης των χημικών, τις δοσομετρικές αντλίες, τους αναμεικτήρες και τις σωληνώσεις.

Η Grundfos διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και μπορεί να εξατομικεύσει ένα δοσομετρικό σταθμό που χρησιμοποιεί χημικά ως συμπυκνώματα, έτοιμα για χρήση διαλύματα ή ξηρά χημικά, και που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας, την αποθήκευση των χημικών και το υφιστάμενο σύστημά σας.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης και του συστήματος δοσομέτρησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr