Βούτυρο

Συνολικά

Συνολικά

Βούτυρο

Ο απαλός χειρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην παραγωγή βουτύρου, γεγονός που καθιστά τη σειρά αντλιών υγιεινής της Grundfos εξαιρετικά κατάλληλη για αυτή την εφαρμογή. Δεν δεχόμαστε συμβιβασμούς σε θέματα ποιότητας και έτσι η αξιοπιστία και η βέλτιστη απόδοση συμβαδίζουν σε όλη τη διαδικασία.

Λήψη γάλακτος: Στην πλειοψηφία των γαλακτοκομείων, το γάλα μεταφέρεται από το βυτιοφόρο στις δεξαμενές χρησιμοποιώντας μία μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία. Εάν απαιτείται υψηλότερη πίεση, διατίθεται μία πολυβάθμια αντλία. Για την πλήρη εκκένωση του βυτιοφόρου, μπορεί να παρασχεθεί μία μονοβάθμια αντλία αυτόματης πλήρωσης που δημιουργεί μόνη της κενό.

Επεξεργασία γάλακτος: Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες μεταφέρουν το γάλα από τη μία δεξαμενή στην επόμενη, ενώ μία αντλία τύπου end-suction καθιστά εφικτή την ταχεία θέρμανση του γάλακτος για την εξάλειψη όλων των βακτηριδίων, καθώς επίσης και την εξίσου γρήγορη διαδικασία ψύξης. Η γρήγορη παστερίωση είναι σημαντική για την προστασία της γεύσης του γάλακτος.

Διαδικασία: Μετά την επεξεργασία του γάλακτος, η διαχωρισμένη κρέμα μεταφέρεται σε δεξαμενές διεργασίας μέσω μονοβάθμιων φυγοκεντρικών αντλιών. Πριν την παστερίωση και την επακόλουθη ψύξη, αντλίες με περιστροφικούς λοβούς δοσομετρούν με ακρίβεια ένα πρόσθετο που ωριμάζει την κρέμα. Μόλις η κρέμα είναι έτοιμη για περαιτέρω διεργασία, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες ή αντλίες με περιστροφικούς λοβούς τροφοδοτούν τη συνεχή βουτυροκάδη. Η αντλία που απαιτείται εξαρτάται από το ιξώδες του υγρού. Εάν χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες δεξαμενές, οι αντλίες με περιστροφικούς λοβούς είναι ιδανικές για τη μεταφορά του βουτύρου από εκεί προς τις μηχανές συσκευασίας. Με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια.


Σημαντικές σημειώσεις

  • Όλες οι αντλίες υγιεινής της Grundfos φέρουν την πιστοποίηση EHEDG. Ορισμένα μοντέλα φέρουν πιστοποίηση 3A.
  • Επιλέξτε μηχανικούς στυπιοθλίπτες άξονα SiC/SiC εάν οι οξειδωτικοί παράγοντες απολύμανσης θα μπορούσαν δυνητικά να προκαλέσουν διάβρωση.
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr