Τροφοδοσία λέβητα

Συνολικά

Συνολικά

Λέβητας

Οι γραμμές παραγωγής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του λέβητα. Γι' αυτό το λόγο, οι στιβαρές αντλίες τροφοδοσίας της Grundfos για ατμολέβητες, λέβητες ζεστού νερού και λέβητες θερμικού λαδιού έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν βέλτιστη απόδοση ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.

Όλες οι αντλίες τροφοδοσίας της Grundfos μπορούν να εφοδιαστούν με έναν ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών ως προς τη θερμοκρασία, τη στάθμη της πίεσης και την ποιότητα του ατμού. Εάν η παρασκευή του νερού αποτελεί τμήμα της διεργασίας, οι δοσομετρικές αντλίες θα διασφαλίσουν την εξαιρετικά ακριβή δοσομέτρηση οποιουδήποτε πρόσθετου.

Ατμός: Όσον αφορά τις αντλίες τροφοδοσίας, οι ατμολέβητες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σκληρών και δύσκολων εφαρμογών. Η διαδικασία ενέχει υψηλή πίεση, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ένα σημαντικό αριθμό εκκινήσεων και παύσεων που ασκούν τάσεις στην αντλία. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ακραίες συνθήκες, οι πολυβάθμιες αντλίες τροφοδοσίας της Grundfos έχουν βελτιστοποιηθεί από κάθε άποψη και έχουν ακόμη και τη δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού φτωχών συνθηκών εισόδου. Οι αντλίες μπορούν περαιτέρω να εφοδιαστούν με αερόψυκτο πάνω μέρος που προστατεύει το στυπιοθλίπτη άξονα από τυχόν ζημιά που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες καθώς και με μία μονάδα παρακολούθησης που εποπτεύει τη διαδικασία και σας προειδοποιεί σχετικά με τυχόν αποκλίσεις.

Ζεστό νερό: Οι μονοβάθμιες αντλίες παράκαμψης της Grundfos για λέβητες ζεστού νερού χειρίζονται θερμοκρασίες έως τους 110°C, διασφαλίζοντας την επαρκή τροφοδοσία οποιασδήποτε διαδικασίας απαιτεί ζεστό νερό, καθώς επίσης και τη σταθερή θερμοκρασία του νερού μέσα στο λέβητα.

Θερμικό λάδι: Το θερμικό λάδι είναι μια εξαιρετικά κατάλληλη εναλλακτική του ατμού σε πολλές διεργασίες, ιδιαίτερα εκεί όπου πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος υψηλής πίεσης. Η γκάμα των αντλιών τροφοδοσίας της Grundfos για εφαρμογές θερμικού λαδιού χειρίζεται θερμοκρασίες έως τους 240°C και περιλαμβάνει τόσο μονοβάθμια όσο και πολυβάθμια μοντέλα.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr