Βιολογική Επεξεργασία

Συνολικά

Συνολικά

Η βιολογική επεξεργασία είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την πρόσθετη επεξεργασία των ακάθαρτων υδάτων με στόχο την αφαίρεση υψηλών ποσοτήτων οργανικής ύλης και θρεπτικών συστατικών μετά την μηχανική επεξεργασία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δαπανηρά στοιχεία σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων.

Η διεργασία ενεργοποιημένης ιλύος που είναι πολύ συνηθισμένη στη βιολογική επεξεργασία χρησιμοποιεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων σχηματισμού βιοκροκίδων που ζουν αιωρούμενα μέσα στα ακάθαρτα ύδατα. Για να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τα βακτήρια, απαιτείται ένας ορισμένος χρόνος κατακράτησης των ακάθαρτων υδάτων και της ιλύος ώστε να λάβουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες.

Κατά τη βιολογική επεξεργασία, τα βακτήρια κυκλοφορούν μεταξύ διαφορετικών ζωνών διεργασίας που τους παρέχουν ειδικές συνθήκες διαβίωσης. Οι διαφορετικές ζώνες χρησιμοποιούν αερόβιες, ανοξυγονικές και αναερόβιες συνθήκες χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση οργανικής ύλης και θρεπτικών συστατικών, όπως άζωτο και φώσφορο.

Για την κυκλοφορία των ακάθαρτων υδάτων μεταξύ αυτών των ζωνών, οι αντλίες ανακυκλοφορίας SRP της Grundfos διατηρούν την κίνηση τεράστιων παροχών σε χαμηλό μανομετρικό με αξιοπιστία. Για να αποφευχθεί η καθίζηση των βακτηριδιακών κροκίδων, οι αναδευτήρες AFG της Grundfos προσφέρουν μία βέλτιστη, ενεργειακά αποδοτική λύση για ανάμειξη σε μεγάλες δεξαμενές, δημιουργώντας μαζική ροή με σχεδόν ομοιόμορφη παροχή-ταχύτητα και περιορισμένο κίνδυνο νεκρών ζωνών.

Για τον αερισμό των ακάθαρτων υδάτων κατά τη διάρκεια της βιολογικής επεξεργασίας, η Grundfos προσφέρει σταθερά ή ανασυρόμενα συστήματα διαχυτήρων με λεπτές φυσαλίδες για επαρκή μεταφορά οξυγόνου. Ο αεριστήρας αυτο­αναρρόφησης AeroJet κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθεται επίσης για το αερισμό ακάθαρτων υδάτων, καθώς χειρίζεται τόσο την ανάμειξη όσο και τον αερισμό.

Στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός της δεξαμενής δεν επιτρέπει τη χρήση αναδευτήρων, οι αναμεικτήρες AMD και AMG της Grundfos προσφέρουν στιβαρή σχεδίαση με ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά, εύκολο σέρβις και συντήρηση και απροβλημάτιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα.

Η ανακυκλοφορία της ιλύος από το δευτερογενή διαυγαστήρα προς την αερόβιο δεξαμενή είναι μία σημαντική διεργασία στη διαδικασία ενεργοποιημένης ιλύος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με αξιοπιστία με τις σειρές αντλιών SE/SL, S και KPL/KWM της Grundfos, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρή χρήση και διαχείριση παροχής, και έχουν τη δυνατότητα ξηρής ή υποβρύχιας εγκατάστασης. Μπορούν να προστεθούν μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), ανάλογα με τη συγκεκριμένη στρατηγική ελέγχου που ισχύει στο εργοστάσιο επεξεργασίας.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτές οι αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση του pH στη δεξαμενή διεργασίας και για δοσομέτρηση υποστρώματος, για παράδειγμα για να διατηρηθούν σε εξέλιξη η βιολογική αφαίρεση φωσφόρου και η απονίτρωση.

Δευτερογενής διαύγαση

Μετά τη βιολογική επεξεργασία, το επεξεργασμένο νερό πρέπει να διαχωριστεί από την ενεργοποιημένη ιλύ, κάτι που γίνεται με τους δευτερογενείς διαυγαστήρες. Η ενεργοποιημένη ιλύς είναι ελαφρά βαρύτερη από το νερό και ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με το κατακάθισμα των κροκίδων ιλύος μέσω βαρύτητας, υποβοηθούμενος μέσω του σχεδιασμού του διαυγαστήρα για να διασφαλιστεί χαμηλή τυρβώδης ροή και ταχύτητα.

Οι σειρές των αντλιών SE/SL ή S της Grundfos με πτερωτή τύπου vortex μπορούν να χειριστούν συγκέντρωση ξηρής ύλης έως 5% για την άντληση επιστροφής της ιλύος. Μπορούν να προστεθούν μονάδες κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (Grundfos CUE), ανάλογα με τη συγκεκριμένη στρατηγική ελέγχου που ισχύει στο εργοστάσιο επεξεργασίας.

Στη συνέχεια, η πλειοψηφία της ιλύος που έχει κατακαθίσει επιστρέφει στη δεξαμενή διεργασίας για να χρησιμοποιηθεί ακόμη μία φορά, και ποσότητα ίση με την ημερήσια παραγωγή αντλείται προς την επεξεργασία ιλύος. Η ανακυκλοφορία της ιλύος διασφαλίζει την επίτευξη ορισμένης ηλικίας της ιλύος, κάτι που ευθύνεται για την ικανότητά της να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ακάθαρτα ύδατα.

Μπορούν να προστεθούν χημικά και πολυ-ηλεκτρολύτες για την επαγωγή πήξης και τη βελτίωση της καθίζησης της ιλύος. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη συστήματα δοσομετρικών αντλιών για μεγάλους ή μικρούς όγκους που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες για καθίζηση και κροκίδωση, καθώς και ελεγχόμενα με PLC, πλήρως αυτόματα συστήματα για να αναλάβουν την προετοιμασία και την αξιόπιστη δοσομέτρηση οργανικών πηκτικών ή πολυ-ηλεκτρολυτών.

Η Grundfos διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία που μπορεί να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης για τη δεξαμενή διεργασίας. Οι προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιστοποιήσουν τη συνολική υδραυλική λύση για αερισμό και ανάμειξη. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά.

Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr