Βιοαιθανόλη

Συνολικά

Συνολικά

Βιοαιθανόλη

Η σειρά βιομηχανικών αντλιών της Grundfos είναι ιδανική για διεργασίες άντλησης ζυθοπολτού, ζύμωσης, απόσταξης και εξάτμισης. Με τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της ροής της διεργασίας, τα εξωτερικά βακτήρια κρατούνται μακριά, προσφέροντας έτσι βελτιστοποιημένη και, κατά συνέπεια, φθηνότερη παραγωγή. Φυσικά, διατίθενται εγκεκριμένες κατά ATEX αντλίες για την άντληση αιθανόλης για να διασφαλιστεί ένα πλήρως ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Σχετικά προϊόντα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr